• 004.JPG
  • 026.JPG
  • 065.JPG
  • 093.JPG
  • 098.JPG
  • 099.JPG
  • 115.JPG
  • 118.JPG

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, to czas szczególnej refleksji, skupienia, ufności w miłosierdzie Boże. Matka Boża w objawieniach., pielęgniarce Pierinie Gilli w Montichiari we Włoszech powiedziała: Pan, mój Boski Syn Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za bliźnich, w tym dniu, dlatego Legion Maryi po tym święcie zorganizował 12 grudnia  Zlot Generalny, który niejako odpowiedział na prośbę Matki Bożej.

Członkowie Legionu Maryi skupieni w Kurii Matki Boskiej spotkali się w Wołominie w  parafii MB Częstochowskiej na Dorocznym Zlocie Generalnym. Ok. godzinie 930 po powitaniu przybyłych Legionistów i gości, przez prezydenta, Marię Bereszyńską, proboszcz tejże parafii ks. Witold Gajda dokonał wystawienia Najświętszego Sakramentu przed którym  modliliśmy się za opiekunów duchowych,  legionistów ich rodziny, za zmarłych,  modlitwami legionowymi i Różańcem Świętym cz. I tajemnice Radosne oraz modlitwą Wielkiej Nowenny Fatimskiej.  

Natomiast opiekun Kurii LM ks. Eugeniusz Spalony fDP w konferencji na temat „Rok Miłosierdzia a Legion Maryi”, przybliżył Orędzie papieża Franciszka w związku z rozpoczętym rokiem Miłosierdzia, który Ojciec Święty ogłosił 8 grudnia w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.  O szczególnym znaczeniu sakramentu pokuty przypomniała Mistyczka z Krakowa, św. s. Faustyna, która w swoim dzienniczku zapisała między innymi, że w spowiedzi spotyka się nędza dusz z Miłosierdziem. Na te dusze spływa krew i woda, które Wypłynęły z Serca Jezusa aby skruszony grzesznik mógł zanurzyć się w Miłosierdziu Bożym.

W tym miejscu ks. Eugeniusz przypomniał na czym polega spowiedź, że nie powinna być z biegu a ma być ona poprzedzona modlitwą i rachunkiem sumienia aby przy konfesjonale oskarżać się z grzechów a nie opowiadać o sytuacjach pobocznych popełnionego grzechu, a potem zapomina się o istocie spowiedzi.

W oczekiwaniu na Mszę świętą s. Maria Bereszyńska prezydent KURII Matki Boskiej Opatrzności, podziękowała w kończącym się 2015 roku, wszystkim za zaangażowanie się w pracę na rzecz Legionu Maryi i pomoc w swoich parafiach. Przedstawiła krótkie podsumowanie pracy legionowej z tego roku między innymi z wolontariatu w hospicjum, w domach opieki, z odwiedzanych podopiecznych w ich domach. Z uroczystości modlitewnych w parafiach zorganizowanych przez Legion, takich jak I- soboty miesiąca, nocne czuwania, Acies, Zlot Generalny, Godzina Łaski, pielgrzymki, rekolekcje, Kongres z okazji 20-tej rocznicy powstania Legionu Maryi na naszym terenie.

Ze smutkiem przypomniała, że pożegnaliśmy cztery legionistki i jednego brata legionistę, którzy odeszli do Pana.

Następnie o godzinie 11-tej, Mszę Świętą, odprawili opiekunowie LM, której przewodniczył  proboszcz z par MB Częstochowskiej ks. Witold Gajda, w koncelebrze z   ks.   Eugeniuszem Spalonym FDP, opiekunem KURII oraz ks. Sylwestrem Sienkiewiczem poprzednim opiekunem LM w parafii Matki Bożej Częstochowskiej. Homilię wygłosił, ks. E. Spalony, który  na wstępie powiedział, jestem szczególnie w tym roku doświadczany ułomnością na zdrowiu i chociaż bardzo chciałem być na poprzednich uroczystościach legionowych takich jak Rekolekcje, Kongres, to jednak plany Boże były inne. Teraz jednak Pan Bóg dał mi taką możliwość i stoję przed wami.

Głosząc homilię między innymi powiedział: Uroczystość  Niepokalanego Poczęcia NMP wplata się w okres Adwentu czasu oczekiwania na światłość narodzenia Chrystusa. W tym czasie szczególnie skłaniamy się ku Jego Matce Maryi. Od wieków u Boga poprzez Maryję wypraszamy sobie i naszym rodzinom pomoc na drodze do Nieba.

Na zakończenie legioniści podziękowali  ks. proboszczowi za to, że gościł nas w parafii, Kaplanom za sprawowanie Mszy św. oraz za poświęcony czas nam legionistom, za wsparcie duchowe.

Po uczcie duchowej udaliśmy się na poczęstunek /agapę/ podzieliliśmy się opłatkiem i przy herbatce i domowych ciastach śpiewaliśmy kolędy. Było nas ok. 120 osób.

KURIA MBO –  Janina Grzegórska