• 004.JPG
 • 026.JPG
 • 065.JPG
 • 093.JPG
 • 098.JPG
 • 099.JPG
 • 115.JPG
 • 118.JPG
 1. MISJE ŚWIĘTE
 2. W PARAFII ŚW. JÓZEFA ROBOTNIKA W WOŁOMINIE
 3. 25 lutego – 2 marca 2018 r.
 4. Prowadzi Ks. Karol Milewski – SCJ 
 5. NIEDZIELA – 25 lutego

Miłość – Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nigdy nie odstąpi od ciebie mówi Pan (Iz 54,10).

7.00     – dorośli

8.30     – dorośli

10.00   – młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania

11.30   – dzieci

13.00   – dorośli

17.15   – Gorzkie Żale z nauką Pasyjną

18.00   – dorośli

PONIEDZIAŁEK – 26 lutego

Grzech – Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej (Rz 3, 23)

7.00    – Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych

8.15    – Spotkanie misyjne dla dzieci szkół podstawowych klasy 4 – 6.

9.30    – Spotkanie misyjne dla dzieci szkół podstawowych klasy 0 – 3.

11.00  – Spotkanie misyjne dla młodzieży z gimnazjów i klas 7-mych

 12.30   – Spotkanie misyjne dla młodzieży z LO i Zespołu Szkół Ekonomicznych

 16.00   – Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych

 18.00   – Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych 

 19.00.  – Msza św. z nauką misyjną dla młodzieży studiującej i pracującej (kościół dolny)

WTOREK – 27 lutego

Odkupienie –Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony (J 3, 16-17) 

7.00    – Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych

8.15    – Spotkanie misyjne dla dzieci szkół podstawowych klasy 4 – 6.

9.30    – Spotkanie misyjne dla dzieci szkół podstawowych klasy 0 – 3.

11.00  – Spotkanie misyjne dla młodzieży z gimnazjów i klas 7-mych

 12.30   – Spotkanie misyjne dla młodzieży z LO i Zespołu Szkół Ekonomicznych

 16.00   – Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych

 18.00   – Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych

19.00.  – Msza św. z nauką misyjną dla młodzieży studiującej i pracującej (kościół dolny)

ŚRODA – 28 lutego

Wiara –  Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawieniem. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej do zbawienia (Rz 10, 9-10). 

7.00    – Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych

8.15    – Msza św. dla dzieci szkół podstawowych klasy 4 – 6.

9.30    – Msza św. dla dzieci szkół podstawowych klasy 0 – 3.

11.00  – Msza św. dla młodzieży z gimnazjów i klas 7-mych

 12.30   – Msza św. dla młodzieży z LO i Zespołu Szkół Ekonomicznych

 16.00   – Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych

 18.00   – Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych

Po Mszy św. wieczornej – Nabożeństwo o uwolnienie i uzdrowienie

CZWARTEK – 1 marca

Duch św. –  Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi (Dz 1, 8).

7.00    – Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych

8.00 – 15.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona Koronką do Miłosierdzia

 16.00   – Msza św. z nauką misyjną dla chorych, starszych i niepełnosprawnych

 18.00   – Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych

Po Mszy św. wieczornej – Nabożeństwo odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych

PIĄTEK – 2 marca

Kościół –  Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno Ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba (1Kor 10, 17).

7.00    – Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych

9.00 – 13.00 – Misyjne nawiedzenie chorych w domach

 16.30   – Droga Krzyżowa dla dzieci

 17.15   – Droga Krzyżowa dla dorosłych

 18.00   – Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych

Po Mszy św. wieczornej – Nabożeństwo Poświęcenia Krzyża Misyjnego

SPOWIEDŹ: poniedziałek, wtorek i środa