• 004.JPG
  • 026.JPG
  • 065.JPG
  • 093.JPG
  • 098.JPG
  • 099.JPG
  • 115.JPG
  • 118.JPG

Kochany Bracie, kochana Siostro,

jeśli czytasz te słowa to znaczy, że Twoja dusza poszukuje Boga, Boga żywego (Ps 42, 3). Jeśli tak jest to musisz wiedzieć, że Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, wszystkich wzywających Go szczerze.” (Ps, 145, 18).

Zachęcamy Cię do pójścia za tym poruszeniem duszy. Poznaj naszą Wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym i przekonaj się, że Bóg żyje, kocha Ciebie i jest dobry! Doświadcz tego! On jest taki tu i teraz!

Spotykamy się we wtorki o godz. 19 w salce przy kościele tworząc wspólnotę braci i sióstr w Jezusie. Oddajemy Panu chwałę, poznajemy Go i staramy się nieustannie przybliżać do Niego. Jednocześnie pragniemy odkrywać naszą prawdziwą tożsamość jako córek i synów Boga (Rz 8, 14) poprzez:

– uwielbienie Boga. Jak uczy nas Słowo Boże oraz nauka Kościoła, uwielbienie jest tą formą modlitwy, w której człowiek najbardziej bezpośrednio uznaje, że Bóg jest Bogiem. Zespala ona wszystkie formy modlitwy i tworzy duchową atmosferę nieba, w którym trwa nieustanne uwielbienie Ojca (Ap 7, 15). Psalmy są jednym ze źródeł, z których uczymy się oddawać Bogu chwałę całym sobą: Chwalcie Go dźwiękiem rogu, chwalcie Go na harfie i cytrze! Chwalcie Go bębnem i tańcem, 

chwalcie Go na strunach i flecie! (Ps 150, 3-4).

– czytanie Słowa Bożego. Jezus obecny jest prawdziwie nie tylko w Eucharystii, ale także w swoim Słowie, którym jest On sam (J 1, 1). Poznawać Jezusa, to poznawać Pismo Święte, które jest żywe, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. (Hbr 4,12).

 adorację. Co pewien czas spotykamy się na wspólnej Eucharystii, która jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego, połączonej z adoracją i uwielbieniem. Najczęściej ma ona miejsce w dolnym kościele w godzinach spotkania Wspólnoty, czyli w wyznaczony wtorek o godz. 19.00.

– konferencje tematyczne pozwalają nam pogłębiać swoją wiedzę dotyczącą takich dziedzin jak nauka Kościoła czy życie chrześcijańskie z całą jego różnorodnością i wyzwaniami.

– przyjęcie chrztu w Duchu Świętym, który wprowadza nas w doświadczenie obecności i mocy Boga, daje nam poznać czym jest nowe życie w Jezusie i uzdalnia nas do odkrycia obfitych darów, jakie otrzymaliśmy w sakramencie chrztu św.

– posługę charyzmatyczną. Uczymy się rozpoznawać i służyć darami nadzwyczajnymi i zwyczajnymi w jakie Duch Święty wyposażył nas do budowania swojego Kościoła. Szczególnym miejscem do posługi nimi jest modlitwa wstawiennicza, z której może skorzystać każdy potrzebujący uzdrowienia, pocieszenia, umocnienia i nade wszystko większego doświadczenia przeogromnej miłość Boga, o której nie wystarczy wiedzieć tylko w teorii. Bóg pragnie abyśmy jej zaznawali już teraz i na wieki.

Być może zastanawiasz się czy to wszystko jest także dla Ciebie albo czujesz się niegodny by przystąpić bliżej do Pana. A może obawiasz się, że przychodząc na spotkanie Wspólnoty będziesz oceniany i ktoś będzie od Ciebie czegoś żądał? Chodź i zobacz! (J 1, 46) i przekonaj się sam jak dobrze i jak miło, gdy bracia (Ps 133, 1) i siostry spotykają się wspólnie w imię Jezusa!

Od 27 września ponownie rozpoczynamy Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy, które dla wielu z nas były pierwszą okazją spotkania Boga Żywego. Dzięki nim odkryliśmy na nowo Dary Ducha Świętego i zaczęliśmy odczuwać Jego obecność w naszym życiu. To również dla Ciebie okazja poznania i przytulenia się do  Zbawiciela.

Rekolekcje odbywają się w Dolnym Kościele.

Zapraszamy!

Czas: Wtorki w godz. 19.00-21.00.
Miejsce: Aula Kard. Stefana Wyszyńskiego
Opiekun grupy: Ks. Ryszard Siadul FDP
Lider: Agnieszka Dymerska
Kontakt: odnowauswjozefa@gmail.com


Nasza Wspólnota Odnowy podejmuje działania w ramach Grup Odnowy w Diecezji Warszawsko-Praskiej.