• 004.JPG
 • 026.JPG
 • 065.JPG
 • 093.JPG
 • 098.JPG
 • 099.JPG
 • 115.JPG
 • 118.JPG

Rozwój wspólnoty  ::  

Wspolnota różańcowa
Róż Rodzinnych

W dniu 26 marca 2017r. z polecenia ks. biskupa Marka Stolarczyka przybyła do naszej parafii grupa ewangelizacyjna diecezji warszawsko-praskiej, której celem jest krzewienie modlitwy różańcowej w intencji rodzin i dzieci

Siostry Aneta i Kinga po każdej mszy św. dawały świadectwo łask, jakich doznały, modląc się na różańcu. Do grupy modlitewnej zapisało się w tym dniu 58 osób. W ten sposób utworzyła się w naszej parafii nowa wspólnota „Róże Rodzinne”.

Jesteśmy aktywną, dynamiczną, rozwijającą się Armią Rycerzy oddanych Matce Bożej Królowej Różańca Świętego. Naszą bronią są kule armatnie – paciorki różańca. Wielkim wydarzeniem każdego dnia jest to, że się modlimy. Dzięki takiej postawie wielu ludzi i wiele rodzin w naszej ojczyźnie oraz na całym świecie doświadcza uzdrawiającej mocy Miłości Bożej.

Idea modlitwy różańcowej Róż Rodzinnych

20 osób łączy się we wspólnej modlitwie różańcowej w intencji swoich rodzin, tworząc Różę modlących się za dzieci i za swoje rodziny. Każda z tych osób odmawia codziennie jedną dziesiątkę różańca, w dowolnym miejscu i czasie rozważając jedną z tajemnic różańcowych. Wszyscy uczestnicy łączą się duchowo, wypełniając w ten sposób wolę Maryi, która prosi o tę modlitwę i wstawia się przez nią u swojego Syna. W ten sposób codziennie odmawiany jest cały różaniec w intencji rodzin. Intencja ogólna brzmi:
„Za dzieci rodziców z kółek rodzinnych o Boże błogosławieństwo dla nich i opiekę Najświętszej Maryi Panny, za dzieci poczęte o dar życia dla nich i Boże błogosławieństwo dla ich rodziców, za małżeństwa z kółek, które proszą Pana Jezusa o dar macierzyństwa i ojcostwa, za rodziny zagrożone rozpadem, te które trapią konflikty, złe relacje, a także borykające się z różnymi trudnościami dnia codziennego, o wypraszanie dla osób samotnych daru założenia świętej rodziny, o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski naszym rodzinom.”

Źródła łaski we wspólnocie

 1. Różę świętej Moniki – zelator Danuta,
 2. Różę świętej Joanny Beretty Molli – zelator Anna,
 3. Różę świętego Józefa – zelator Andrzej.

Co nam daje wspólna modlitwa?
Modlitwa rodziców i modlitwa wspólna ma wielką moc! „Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.” (Mt 18,19

 1. Codziennie ofiarujemy najpiękniejszy prezent naszym bliskim – wszystkie łaski związane z odmówieniem różańca w Róży (to tak jakbyśmy sami każdego dnia odmówili cały różaniec, czyli części: radosną, światła, bolesną i chwalebną).
 2. Dziesiątka różańca to 4–5 minut dziennie, aby nasza rodzina, nasze dzieci i wszyscy, za którymi się wstawiamy, mieli duchową opiekę Maryi przez 24 godziny na dobę.
 3. Pewność, że zawsze każdego dnia ktoś modli się za mnie, za moje dzieci i w moich intencjach.
 4. Rozwój naszej osobistej modlitwy, jest to również okazja do rozpoczęcia w rodzinie wspólnej modlitwy, tak często zaniedbywanej.
 5. Rozważenie poszczególnych tajemnic życia Jezusa i świętej Rodziny prowadzą nas poprzez nasze relacje w życiu i w naszych rodzinach.
 6. Tak ślubujemy Maryi w czasie zawierzenia: „Ciebie Najświętsza Maryjo Panno, Królowo Różańca Świętego, biorę sobie dzisiaj za Patronkę i Opiekunkę. Proszę Cię pokornie, abyś we wszystkich potrzebach moich – teraz i w godzinę śmierci mojej – wspierała mnie swoją pomocą. AMEN”.

Zapraszamy – dołączcie do nas! To prośba Matki Bożej. Pan Bóg swoją Łaską będzie działał w waszym życiu. „Róże rodzinne” to wspólnota dla każdego, nawet tego najbardziej zapracowanego. Tutaj spotkasz zwykłych, sympatycznych, życzliwych, serdecznych ludzi.


ROZWÓJ WSPÓLNOTY

Maryja prosi „Odmawiajcie codziennie Różaniec” Odpowiadając na Jej wezwanie, poprzez ogłoszenia parafialne początkowo przynajmniej co drugi miesiąc, teraz przynajmniej raz na pół roku, po każdej Mszy świętej, przy wyjściu z kościoła prowadzimy zapisy nowych członków. Uzupełniamy  w ten sposób luki powstałe w Różach np. po zmarłych członkach lub tych którzy zrezygnowali. Dzięki wierze, miłości, nadziei, ofiarnej i sukcesywnej pracy nasza Wspólnota ciągle rośnie. Dzisiaj jest nas 409 osób (w tym około 100 osób to mężczyźni) to jest 20 pełnych Róż, tworzymy 21 Różę. Jesteśmy aktywną, dynamicznie rozwijającą się Wspólnotą modlitewną.

ZAWIERZENIE RÓŻ

Każda Róża, która powstała w naszej Parafii jest zawierzana Matce Bożej. W niedzielę Bożego Miłosierdzia 23 kwietnia 2017 roku podczas uroczystej Mszy świętej zawierzono pierwsze trzy „Róże Rodzinne”:

W niedzielę 9 lipca 2017 roku ślubowały kolejne dwie Róże:

 1. Róża świętej Rity – zelator Elżbieta,
 2. Róża świętego Jana Pawła II – zelator Marek i Dorota.

W Święto Matki Bożej Różańcowej 7 października 2017 roku na uroczystej Mszy świętej zawierzono kolejne dwie „Róże Rodzinne”

 1. Różę świętej Doroty – zelator Dorota,
 2. Różę świętego Ojca Pio – zelator Tomasz.

10 grudnia 2017 roku podczas Mszy świętej ślubowały dwie Róże

 1. Róża świętego Alojzego Orione – zelator Jolanta i Andrzej,
 2. Róża świętego Brata Alberta Chmielewskiego – zelator Grzegorz.

W niedzielę Bożego Miłosierdzia 8 kwietnia 2018 roku, podczas uroczystej Mszy świętej, w pierwszą rocznicę istnienia Wspólnoty Różańcowej zawierzono kolejne cztery „Róże Rodzinne”:

 1. Różę świętego Szarbela – zelator Stefan,
 2. Różę świętego Łukasza – zelator Artur,
 3. Różę świętego Maksymiliana Maria Kolbe – zelator Tomasz,
 4. Różę świętego Macieja – zelator Janusz.

W Święto Matki Bożej Różańcowej 7 października 2018 roku o godzinie 13.00 zawierzono dwie Róże:

 1. Różę świętej siostry Faustyny – zelator Łucja,
 2. Różę świętej Filomeny – zelator Agata.

12 maja 2019 roku podczas Mszy świętej zawierzono dwie kolejne Róże:

 1. Różę świętej Królowej Jadwigi – zelator Joanna,
 2. Różę błogosławionej Karoliny Kózkównej – zelator Barbara.

5 stycznia 2020 roku podczas Mszy świętej zawierzono:

 1. Różę błogosławionego Jerzego Popiełuszki – zelator Edward.

3 stycznia 2021 roku podczas Mszy świętej zawierzono:

 1. Różę świętego Jakuba – zelator Jakub.

Ostatnio zawierzono Różę drugiego stycznia 2022 roku podczas Mszy świętej o godzinie 10:00:

 1. Róża świętej Urszuli Leduchowskie – zelator Bożena.

Po każdej Mszy świętej zawierzenia, gromadziliśmy się na uroczystej Agapie w Auli Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Takie spotkania integrują, pomagają w nawiązywaniu dobrych relacji, zapoznaniu się i utrzymaniu jedności we Wspólnocie.

SPOTKANIA

Nasze spotkania odbywają się raz raz w miesiącu,w każdączwartą niedzielę o godzinie 16:00 (czas trwania jedna godzina do półtorej). Udział w nich jest dobrowolny, wynikający z potrzeby serca.

 1. Powitanie i autoprezentacja wszystkich uczestników spotkania.
 2. Do zeszytu wpisujemy naszą obecność oraz intencje, w jakich chcemy poświęcić czas na spotkaniu. Te intencje składamy w darachofiarnych na koniec roku, podczas jednej z Mszy świętych
 3. Modlimy się odmawiając Różaniec Święty. W ten sposób pozdrawiamy Najświętszą Maryję Pannę, która prowadzi nas do Jezusa, wyprasza wiele łask i daje poczucie bezpieczeństwa.
 4. Wspólnie czytamy Pismo Święte – Słowo Boże, w którym obecny jest sam Bóg. On przemawia do nas nie tylko słowami, lecz także swoimi czynami, które bardziej niż słowa wyrażają odwieczną dobroć Boga względem człowieka. Słowo przeczytane, które pochodzi od Boga, nigdy nie powraca bezowocnie i zawsze przynosi plon. Ono wchodzi do naszego serca, a przez nie do naszej rodziny, ojczyzny , a nawet świata. Przez nie Bóg przemienia zło w dobro, smutek w radość, chorobę w zdrowie, wojnę w pokój.
 5. Konferencja prowadzona przez księdza – oopiekuna duchowego wspólnoty.
 6. Ogłoszenia, informacje, rozmowa itp.

W międzyczasie coś słodkiego. Siostry i bracia, którzy uczestniczą w spotkaniach są filarami całej Wspólnoty. Każda dodatkowa minuta jest darem i szacunkiem okazywanym Matce Bożej.

MSZE ŚWIĘTE

W w każdym miesiącu są zamówione i odprawiane Msze święte w intencjach naszej Wspólnoty: Za wszystkich Członków, Zelatorów, ich rodziny i dzieci oraz rozwój Wspólnoty Różańcowej „Róż Rodzinnych”. Za Kościół święty, Biskupów, Kapłanów, za naszą ojczyznę i rządzących nią. Członkowie aktywnie uczestniczą posługując jako lektorzy w czytaniu Słowa Bożego i modlitwie wiernych. Msza święta to największe źródło Bożych łask. Tutaj sam Jezus Chrystus wstawię się za nami do Boga Ojca. Ofiarowuje swoją Mękę, Krew, Rany aż po Śmierć na krzyżu. Jedna jedyna Msza święta ma większą wartość niż wszystkie modlitwy. To dzięki Eucharystii rozwijamy się i trwamy w dobrym.

WYMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH

W czasie miesiąca każdy członek „Róż Rodzinnych” codziennie odmawia jedną dziesiątkę różańca i rozważa tajemnicę przyznaną na konkretny miesiąc. W rezultacie choć każdy codziennie odmawia jedną dziesiątkę różańca, w rzeczywistości Róża odmawia codziennie cały Różaniec, wszystkie jego tajemnice.

Zelator, osoba kierująca  grupą składającą się z 20 osób, ma obowiązek dbać o to aby Róża była kompletna. Ma też obowiązek pod koniec każdego miesiąca przekazać zmianę tajemnicy różańcowej każdemu członkowi swojej Róży, wysyłając SMS, telefonicznie lub osobiście.

UDZIAŁ W APOSTULACIE MARGARETKA

Od początku maja 2018 roku wśród „Róż Rodzinnych” siejemy inne kwiaty duchowe „Margaretki” Włączyliśmy się w Apostolat modlitwy o świętość kapłanów. Jubileusz 20-lecia święceń kapłańskich księdza Proboszcza Jacka Pawlickiego był pierwszą okazję aby dać mu w prezencie ten wyjątkowy dar, 3 Margaretki. Następnie podjęliśmy trud utworzenia Margaretek dla wszystkich kapłanów z naszej parafii. Wręczyliśmy ogółem 12 Margaretek. Obecnie modlimy się w 11, ponieważ jeden z kapłanów odszedł do Pana, złożone z 77 osób (11 Margaretek razy 7 osób każda). Oznacza to że każdego dnia 11 osób z naszej Wspólnoty modli się za wybranego kapłana do końca jego życia. To wielki trud i zobowiązanie.

UDZIAŁ W DIECEZJALNYCH ZJAZDACH „RÓŻ RODZINNYCH”

Każdego roku uczestniczymy w zjazdach „Róż Rodzinnych” diecezji warszawsko-praskiej. Pierwsze takie spotkanie mieliśmy w 2017 roku w parafii świętego Kazimierza Królewicza w Kobyłce. Na początku działalności wspólnoty taki zjazd to ogromna siła duchowa i chęć do dalszej pracy. Następny zjazd odbył się w parafii Matki Bożej Pompejańskiej w Warszawie. Kolejny w parafii Trójcy świętej w Ząbkach i ostatni, w ubiegłym roku 12 czerwca w parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Warszawie Płudach. Te wyjątkowe wydarzenia jednoczą, ukazują wielkość i wartość wspólnoty.

UDZIAŁ W DIECEZJALNYCH REKOLEKCJACH

Każdego roku w Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Loretto, zazwyczaj w ostatni weekend września, odbywają się trzydniowe rekolekcje dla zelatorów i członków wspólnot różańcowych, w których zawsze uczestniczymy. Udział w nich to prawdziwa uczta duchowa, przebywanie przy sercu Maryi i w jej objęciach. Ostatnie odbyły się w dniach 24-26 września 2021 roku. Podczas rekolekcji zawierzyliśmy siebie, swoje rodziny, parafie, wspólnoty a także ojczyznę Matce Bożej Częstochowskiej.

NABOŻEŃSTWA PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA

Jesteśmy wspólnotą Maryjną i pragniemy spełniać jej życzenia. Bardzo ważnym wezwaniem Jezusa i Maryi w Fatimie jest prośba o Nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca. Słowa Matki Bożej „Bóg chce rozpowszechnić na świecie Nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca(….) Jeżeli uczyni się to(….) wielu zostanie przed piekłem uratowanych i nastanie pokój na świecie” Aby okazać miłość i szacunek naszej kochanej Mamie, za zgodę księdza Proboszcza i księdza opiekuna duchowego wspólnoty, zaczęliśmy praktykować je w naszej parafii począwszy od 2 listopada 2019 roku w każdą pierwszą sobotę miesiąca po Mszy świętej wieczornej. Istotą Nabożeństwa jest wynagradzanie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi. Członkowie naszej wspólnoty Róż Rodzinnych nie mają obowiązku uczestniczenia w nich, udział jest dobrowolny, mimo to wielu zelatorów i członków chętnie włącza się w prowadzenie dziesiątków różańca i czytanie 15 minutowych rozważań. Nie ustajemy w wysiłkach w wielkich dziełach Bożych. To już trzeci rok wynagrodzenia. Z każdym miesiącem przybywa wiernych aby to czynić i trwać w Nabożeństwach. To wielka radość dla naszej wspólnoty wypełniać świętą Wolę Boga i Maryi.

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Kolejna inicjatywa Wspólnoty wynikająca z potrzeby naszych serc. 8 osób udało się do księdza Proboszcza z prośbą o możliwość całodziennej Adoracji Najświętszego Sakramentu w naszym kościele. Ksiądz chętnie wyraził zgodę pod warunkiem że będą dyżury, tak aby wystawiony Jezus Eucharystyczny nigdy nie był sam. Natychmiast przystąpiliśmy do działania robiąc zapisy na dyżury. Dnia 19 grudnia 2021 roku miało miejsce rozpoczęcie całodziennej Adoracji, odbywającej się  w każdy piątek i każdą sobotę w dolnym kościele. Prowadzimy zeszyt z zapisami na dyżury, choć nie jest łatwo w każdym tygodniu znajdują się chętni którzy podejmują trud przyjścia na Adorację  w wyznaczonej godzinie. Dzięki odpowiedzialności i poświęceniu czasu dyżurnych to dzieło Miłosierdzia Bożego trwa do dzisiaj. Wielu parafian wyraża swoją wdzięczność słowami.

WDZIĘCZNA BOGU

Wspólnota Różańcowa Róż rodzinnych jest dla mnie wielkim darem, zadaniem i obecnie jedną z misji do wypełnienia. Tworzyłam Ją od podstaw dlatego Kocham ją, troszczę się o nią, oddaję swój czas i serce, służę Maryi jak potrafię. Jest to wspólnota zatwierdzona przez Episkopat dlatego Różaniec odmawiany w niej nie jest prywatną modlitwą. Połączeni sznurem Różańca Świętego bracia i siostry jesteśmy duchową rodziną, posłusznymi dziećmi Matki Bożej. Taka rodzina to skarb.

Danuta Chacińska

Opiekun:Ks. Stefan 2017-2020
Ks. Jura 2020-2021
Ks. Grzegorz 2021-2022
Przewodniczący i założyciel wspólnoty:Danuta Chacińska
WiceprzewodniczącyAndrzej

pozostali członkowie zarządu i zelatorzy.