• 004.JPG
 • 026.JPG
 • 065.JPG
 • 093.JPG
 • 098.JPG
 • 099.JPG
 • 115.JPG
 • 118.JPG

Zapraszamy do wypełnienia ankiety synodalnej: https://diecezja.waw.pl/7759

Co się wydarzyło w Watykanie? – Aleksander Bańka

Karetka w drodze – SYNOD A CO TO?

Papież Franciszek zwołał synod, który budzi wiele pytań. Dla niektórych jawi się jako szansa, a dla innych jako zagrożenie. Tomasz Grabowski OP ze swym gościem – ks. Mirosławem Tykferem tłumaczą, czym jest synod, zastanawiają się do czego nas zaprowadzi, dlaczego budzi wątpliwości?

Rozmowy o Synodzie – spotkanie z s. Nathalie Becquart

Gościem specjalnym Kongresu Katoliczek i Katolików była siostra Nathalie Becquart, podsekretarz Synodu Biskupów z nadania papieża Franciszka, pierwsza kobieta z prawem głosu w historii synodów. Przeprowadziła krótkie webinarium dotyczące synodalności, odpowiedziała też na pytania uczestników.

oraz krótki film animowany w dwóch wersjach:

Synod o synodalności – wszystko, co musisz wiedzieć

Wspólnota ewangelizacyjna „Boży Pokój”
Spotkania: środy godz. 19:00
Opiekun: ks. Jacek Pawlicki FDP (proboszcz parafii)
Lider: Jacek Piotrowicz
Kontakt: info@bozypokoj.pl, 514825355.
Strona: www.bozypokoj.pl, www.facebook.com/bozypokoj

Wspólnota Boży Pokój

Jesteśmy stowarzyszeni z Apostolskim Ruchem Wiary erygowanym w 2018r. przez ks. kardynała Kazimierza Nycza.

Jeśli…

 • Jeśli poszukujesz żywej wiary, która przenosi góry,
 • Jeśli już rozpala Cię moc Ewangelii,
 • Jeśli pragniesz żyć według Słowa Bożego,
 • Jeśli chcesz poznać bliżej Boga i doświadczać bycia Jego dzieckiem,
 • Jeśli interesują Cię charyzmaty i posługiwanie nimi…

To…

Będziemy się cieszyli Twoją obecnością!

Nawet jeżeli:

Czujesz jakąś niepewność, ograniczenia, nieśmiałość…

To przecież:

Jeśli powołuje Cię JEZUS – On sam o wszystko się zatroszczy! Nie bój się! On nad wszystkim ZA-PANUJE!

Czym się zajmujemy?

1. Budujemy naszą wiarę.

„Mamy zaś tego samego ducha wiary, o którym jest napisane: Uwierzyłem, dlatego przemówiłem. My także wierzymy i dlatego mówimy.” (2 Kor 4,13)

2. Poznajemy chwałę Bożą.

Bóg, który powiedział: „Z ciemności zajaśnieje światłość”, zajaśniał w naszych sercach, aby zabłysło poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Jezusa Chrystusa. Mamy zaś ten skarb w glinianych naczyniach, aby nie z nas, lecz z Boga była ta przeogromna moc. (2 Kor 4, 6-7)

3. Wychwalamy Pana i głosimy chwałę Jego królestwa!

Niech sławią Ciebie, Panie, wszystkie dzieła Twoje, a Twoi wierni niech Cię wychwalają.Niech głoszą chwałę Twego królestwa i niech mówią o Twojej potędze. (Ps 145, 10-11)

4. Serdeczni w braterskiej miłości.

Miłość niech będzie nieobłudna. Unikajcie zła, przylgnijcie do dobra. Serdeczni w braterskiej miłości wzajemnie się wyprzedzajcie w okazywaniu szacunku. Nie traćcie gorliwości, bądźcie płomiennego ducha, służcie Panu. Radujcie się nadzieją, w ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Wspomagajcie świętych, przestrzegajcie gościnności.Błogosławcie tych, którzy was prześladują; błogosławcie, a nie złorzeczcie.Radujcie się z radosnymi, płaczcie z płaczącymi. Bądźcie jednomyślni. Nie zabiegajcie o to, co wyniosłe, ale miejcie upodobanie w tym, co skromne. Nie bądźcie zarozumiali. Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Bądźcie życzliwi dla wszystkich ludzi. Jeśli to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi zachowujcie pokój. (Rz 12, 9-18)

5. Poznajemy moc Słowa Bożego.

Bo ja nie wstydzę się Ewangelii. Ona jest mocą Boga dla zbawienia każdego, kto wierzy. (Rz 1, 16)

6. Przyjmujemy moc Ducha Świętego.

Nie dziw się, że ci oznajmiłem: Trzeba, abyście narodzili się na nowo. Wiatr wieje, gdzie chce, i nie wiesz, skąd przychodzi oraz dokąd zmierza, słyszysz tylko jego szum. Tak też jest z każdym, który zrodził się z Ducha”.
(Jan 3, 7-8)

7. Służymy darami Ducha Świętego dla budowania Kościoła.

Starajcie się o miłość, ale ubiegajcie się też o dary duchowe, zwłaszcza o dar prorokowania. (1 Kor, 14,1)

8. Ewangelizujemy.

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, ten się potępi. Tym, którzy uwierzą, takie znaki będą towarzyszyć: W moje imię będą wyrzucać demony, będą mówić nowymi językami,węże będą brać do rąk, i choćby wypili coś zatrutego, nie zaszkodzi im. Będą na chorych kłaść ręce, a ci zostaną uzdrowieni. (Marek 16, 15-18)

9. Jesteśmy wierni celom służby Charis w Kościele Katolickim.

10. Formujemy się w Szkole Nowej Ewangelizacji.

Czy każdy może do nas przyjść na spotkanie?

Tak, nie mamy żadnych ograniczeń wiekowych. Zależy nam na strukturze rodzinnej i w ramach Ruchu Wiary szkolimy chętnych do służby dziecięcej – aby dzieci nie tylko były zaopiekowane podczas spotkań, ale również według swoich możliwości wzrastały w wierze.

Jednym z dzieł ewangelizacyjnych podejmowanych przez naszą Wspólnotę są Wieczory Chwały i Wieczory Wiary.

Początki Wspólnoty

Początki naszej wspólnoty sięgają jesieni 2018r. Po rekolekcjach ewangelizacyjnych (REO) powstała przy parafii wspólnota Odnowy w Duchu Świętym. Około 10 osób rozeznało dalsze wzrastanie w wierze w Apostolskim Ruchu Wiary, którego opiekunami są księża orioniści. Dlatego też, dzięki rozeznaniu, zgodzie i błogosławieństwie ks. biskupa Romualda Kamińskiego oraz księży orionistów na początku 2020r. powstała nasza nowa wspólnota. Obecnie w parafii działają dwie wspólnoty charyzmatyczne: Odnowy w Duchu Świętym i Wspólnota ewangelizacyjna Boży Pokój.

18 grudnia 2019r. otrzymaliśmy od biskupa Romualda Kamińskiego błogosławieństwo na powstanie wspólnoty ewangelizacyjnej w ramach Apostolskiego Ruchu Wiary w parafii św. Józefa Robotnika w Wołominie.

Od lewej: Jacek Weigl, ks. bp Romuald Kamiński, ks. proboszcz Jacek Pawlicki FDP, Jacek Piotrowicz, Robert Skassa

Alojzy urodził się 23 czerwca 1872 r. jako syn kamieniarza w Pontecurone, w pobliżu Tortony (Włochy). Był najmłodszym z czterech braci. Imię Alojzy otrzymał na chrzcie dla upamiętnienia przedwcześnie zmarłego brata. Matka chciała chłopcu dać w św. Alojzym najpiękniejszy wzór do naśladowania. Orione otrzymał jeszcze jedno imię, Jan, gdyż właśnie 24 czerwca odbył się jego chrzest. W wieku 6 lat Alojzy rozpoczął naukę w szkole prywatnej w stopniu podstawowym. W wolnych godzinach pomagał w domu. W trzynastym roku życia zgłosił się do franciszkanów. Pozostał tam jednak niecały rok – musiał wracać do domu, gdyż rozchorował się na zapalenie płuc. Po powrocie do zdrowia pomagał ojcu w brukowaniu ulic i dróg.

Miejscowy proboszcz poznał się na niezwykłych zaletach chłopca – zarówno moralnych, jak i duchowych. Dlatego umieścił go w internacie, który założył i prowadził św. Jan Bosko w Turynie (wrzesień 1886 r.). Orione miał wówczas 14 lat. Ponieważ należał do najlepszych uczniów, przełożeni mieli nadzieję, że młodzieniec zgłosi się do nowicjatu, by w szeregach salezjanów pracować dalej. Orione jednak po wewnętrznej walce uznał, że jego droga jest gdzie indziej. Wstąpił do diecezjalnego seminarium duchownego w Tortonie (październik 1889 roku). Miał wówczas 17 lat. Ponieważ rodziców nie było stać na opłacanie kosztów nauki w seminarium, mieszkał wraz z klerykami-kolegami w małej przybudówce, należącej do katedry, i usługiwał do Mszy świętej kanonikom. Równocześnie był stróżem katedry. 13 kwietnia 1895 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Miał wówczas 23 lata.
Jako kleryk seminarium biskupiego Alojzy zbierał w swojej izdebce ubogich chłopców i uczył ich prawd wiary. Wspierał ich także materialnie, o ile tylko pozwalały na to jego skromne możliwości. Biskup, widząc wcześniej u Alojzego jako kleryka tę pracę apostolską, przeznaczył go już jako neoprezbitera do konwentu św. Klary, powierzając mu duchowe kierownictwo wobec tamtejszej młodzieży. Równocześnie młody kapłan udzielał się chętnie z kazaniami i rekolekcjami w okolicznych parafiach. Nawiedzał szpitale, więzienia, domy ubogich, by nieść pomoc duchową.

Alojzy zdawał sobie wszakże sprawę z tego, że zadanie jest ponad siły i że należy zapewnić trwałość rozwiniętemu dziełu. Dlatego, podobnie jak św. Jan Bosko, zaczął sobie dobierać wśród wychowanków przyszłych kapłanów i wychowawców. Tak powstała w roku 1903 nowa rodzina zakonna pod nazwą Synów Bożej Opatrzności, zwana popularnie orionistami. Z czasem powstała także gałąź żeńska. Następnie Alojzy założył zakon kontemplacyjny, który miał stanowić duchowe i modlitewne zaplecze dla podejmowanej działalności.
Alojzy zakładał szkoły, uczył w nich rzemiosła, przygotowywał do pracy na roli, tworzył internaty. Pełen troskliwości o zbawienie dusz nie zapomniał Don Orione także o misjach zagranicznych, zakładając placówki m.in. w Argentynie, Brazylii, Chile i Urugwaju, by nieść pomoc włoskim emigrantom.

Don Orione łączył aktywność z kontemplacją. Przeprowadził akcje ratunkowe po trzęsieniu ziemi w okolicach Mesyny oraz Reggio di Calabria w 1908 r. Na własnych rękach wynosił rannych, dostarczał żywność głodnym, starał się o dach nad głową dla bezdomnych, przygarniał do swoich domów sieroty. W rejonie klęski pozostał trzy lata, mobilizując wszelkie dostępne sobie środki do niesienia pomocy. Podobną pomoc niósł w mieście Marsica (Marsi) w Abruzzach, nawiedzonych trzęsieniem ziemi w roku 1915.
Szczególnie ciepły stosunek żywił Alojzy do Polski. Mimo że nigdy w niej nie był, ukochał ją za jej szczególną wierność Bogu, za jej umiłowanie wolności i za szczególne nabożeństwo polskiego narodu do Najświętszej Maryi Panny. Zwykł był mawiać, że gdyby nie był Włochem, chciałby być Polakiem. Gdy 1 września 1939 roku Niemcy hitlerowskie napadły na Polskę, kazał odprawić w intencji naszej Ojczyzny nabożeństwo błagalne o ratunek dla niej. Przy ołtarzu kazał umieścić biało-czerwoną flagę. Orioniści rozpoczęli pracę w Polsce jeszcze za życia Założyciela, w 1923 r.

Alojzy Orione zmarł na zawał serca 12 marca 1940 r. w San Remo, powtarzając szeptem: „Jezu! Jezu! Idę!”. Jego ciało spoczywa w Tortonie, w założonym przez niego w 1931 r. sanktuarium Madonna della Guardia (Matki Bożej Czuwającej), najważniejszym kościele orionistów. Św. Jan Paweł II ogłosił go błogosławionym w 1980 r. Jego kanonizacji dokonał 16 maja 2004 r. w Rzymie.
Dziś Małe Dzieło Opatrzności Bożej to duża rodzina zakonna, do której należą księża i bracia – Synowie Bożej Opatrzności, Pustelnicy Bożej Opatrzności (zajmujący się ewangelizacją wsi), czynne Małe Siostry Misjonarki Miłosierdzia, siostry Sakramentki Niewidome, Siostry Kontemplatywne od Jezusa Ukrzyżowanego, Orioński Instytut Świecki oraz Ruch Świecki. Ich szczególnym charyzmatem jest praca wychowawcza wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, ubogich i odtrąconych przez społeczeństwo. Pracę tę prowadzą orioniści na 4 kontynentach.

(Źródło: https://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/swieci/03-12b.php3)

Litania do Świętego Alojzego Orione

Kyrie eleison Kyrie eleison
Christe eleison Christe eleison
Kyrie eleison Kyrie eleison
Święta Maryjo – módl się za nami
Święty Józefie – módl się za nami
Święty Alojzy Orione – módl się za nami
Synu Opatrzności Bożej – módl się za nami
Całkowicie oddany Opatrzności Ojca – módl się za nami
Uformowany w szkole Ukrzyżowanego – módl się za nami
Żyjący, aby odnowić wszystko w Chrystusie – módl się za nami
Zakochany w Maryi, Matce Boga – módl się za nami
Pełen ufności do Najświętszej Panny – módl się za nami
Czcicielu świętego Józefa – módl się za nami
Miłośniku ubóstwa – módl się za nami
Kapłanie pokorny i posłuszny – módl się za nami
Kapłanie czystego serca – módl się za nami
Ojcze sierót – módl się za nami
Cieszący się zaufaniem młodzieży – módl się za nami
Misjonarzu w krajach najuboższych – módl się za nami
Wierny Kościołowi Świętemu i Papieżowi – módl się za nami
Ty, który pracowałeś i cierpiałeś dla jedności Kościoła – módl się za nami
Mistrzu zaufania Bożej Opatrzności – módl się za nami
Ty, który uczysz nas miłości do Papieża – módl się za nami
Ty, który chcesz, abyśmy odczytywali znaki czasów – módl się za nami
Wzorze cichości i przebaczenia – módl się za nami
Ty, który uczysz nas miłowania tych, którzy nas nie miłują – módl się za nami
Ty, który zalecasz nam czynić zawsze dobro, a zła nigdy nikomu – módl się za nami
Ty, który orędujesz za niewierzącymi – módl się za nami
Wspomożycielu dusz czyśćcowych – módl się za nami
Przyjacielu ubogich i opuszczonych – módl się za nami
Obrońco praw ubogich – módl się za nami
Pocieszycielu strapionych – módl się za nami
Niestrudzony w poszukiwaniu grzeszników – módl się za nami
Nasz orędowniku u Boga – módl się za nami
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata zmiłuj się nad nami

Modlitwa do św. Józefa Robotnika

Święty Józefie, Opiekunie Dzieciątka Jezus, przeczysty Oblubieńcze Maryi, który wypełniając wiernie swoje obowiązki, pracą rąk zarabiałeś na utrzymanie Świętej Rodziny Nazaretańskiej, weź nas w swoją opiekę, kiedy z ufnością się do Ciebie zwracamy. Ty znasz nasze potrzeby, troski, nadzieje. Ty również przeżywałeś chwile próby, doświadczenia i niepokoju. Do Ciebie się uciekamy ufni, że w Tobie znajdziemy opiekuna.

Wśród rozlicznych zajęć codziennego życia Twoja dusza znajdowała pokój i ukojenie w głębokim zjednoczeniu z Jezusem i Jego Matką, Twojej pieczy powierzonym. Dopomóż i nam zrozumieć, że w naszych potrzebach nie jesteśmy opuszczeni, byśmy w naszej pracy też spotykali Jezusa i przy Nim trwali, podobnie jak Ty to czyniłeś.

Uproś nam tę łaskę, by w naszych rodzinach, w zakładach i miejscach pracy, wszędzie gdzie chrześcijanin pracuje, wszystko było nacechowane miłością, cierpliwością i sprawiedliwością. Niech każdy usiłuje czynić wszystko dobrze, by kiedyś otrzymał bogactwo darów nieba. Amen.

(św. Jan XXIII)

Litania do św. Józefa

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Józefie, módl się za nami.
Przesławny potomku Dawida, módl się za nami.
Światło Patriarchów, módl się za nami.
Oblubieńcze Bogarodzicy, módl się za nami.
Przeczysty stróżu Dziewicy, módl się za nami.
Żywicielu Syna Bożego, módl się za nami.
Troskliwy obrońco Chrystusa, módl się za nami.
Głowo Najświętszej Rodziny, módl się za nami.
Józefie najsprawiedliwszy, módl się za nami.
Józefie najczystszy, módl się za nami.
Józefie najroztropniejszy, módl się za nami.
Józefie najmężniejszy, módl się za nami.
Józefie najposłuszniejszy, módl się za nami.
Józefie najwierniejszy, módl się za nami.
Zwierciadło cierpliwości, módl się za nami.
Miłośniku ubóstwa, módl się za nami.
Wzorze pracujących, módl się za nami.
Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami.
Opiekunie dziewic, módl się za nami.
Podporo rodzin, módl się za nami.
Pociecho nieszczęśliwych, módl się za nami.
Nadziejo chorych, módl się za nami.
Patronie umierających, módl się za nami.
Postrachu duchów piekielnych, módl się za nami.
Opiekunie Kościoła świętego, módl się za nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
K. Ustanowił go panem domu swego.

W. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi, * zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

PROGRAM NAWIEDZENIA MATKI BOŻEJ W KOPII OBRAZU JASNOGÓRSKIEGO –

PARAFIA św. Józefa Robotnika – 4-5 MARCA 2018 r.

 • 18.00 – Maryjne nabożeństwo oczekiwania (prowadzi ks. Paweł Żelichowski)
 • 18.45 – Uroczysta procesja przed bramę kościoła, na miejsce przybycia Obrazu Matki Bożej
 • 19.00 – Powitanie Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej (dzwony biją ok. 1 minuty); następnie nabożeństwo i Msza św. powitania pod przewodnictwem J.E. Księdza Biskupa Marka

Czuwanie

 • 21.00 – Apel Jasnogórski – prowadzi o. Kustosz
 • 21.30 – Nabożeństwo Różańcowe – Żywy Różaniec – ks. Stefan Szczygielski
 • 22.00 – Modlitwa wdzięczności zmarłym za dar przekazanej wiary – ks. Michał Miś
 • 23.00 – Nabożeństwo dla młodzieży gimnazjalnej, szkół średnich, pracującej, studiującej – Ks. Paweł Żelichowski i wspólnota Odnowy w Duchu św.
 • 24.00 – Pasterka maryjna (dziękczynno-błagalna za dar powołania i o powołania) celebrowana przez kapłanów pochodzących z naszej parafii (animacja muzyczna – Kościół Domowy)
 • 1.00 – 6.00 – czuwanie wiernych, animowane przez poszczególne grupy i wspólnoty parafialne

1.00 -2.00 – osiedle Nowa Wieś

2.00 – 3.00 – osiedle Sławek

3.00 – 4.00 – osiedle Wołominek

4.00 – 5.00 – osiedle Nafta

5.00 – 6.00 – osiedle Kobyłkowska

 • 6.00 – 15.00
  • 6.00 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP – ks. Michał Kamiński
  • 7.00 – Msza św. parafialna z kazaniem Maryjnym – ks. Paweł Żelichowski
  • 8.00 – 10.00 – modlitwa w ciszy
  • 10.00 – Msza św. dla starszych i chorych oraz niepełnosprawnych – o. Kustosz
  • 12.00 – Anioł Pański – ks. Stefan Szczygielski
  • 12.15 – modlitwa Różańcowa – prowadzą Koła Różańcowe – ks. Stefan Szczygielski
  • 13.00 – 15.00 – modlitwa w ciszy
  • 15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego – ks. Michał Miś i Orioński Ruch Świecki
  • 15.30 – 16.00 – modlitwę uwielbienia Boga w N.M.P. – ks. Michał Kamiński i wolontariusze z Hospicjum
 • 16.00 – Nabożeństwo zakończenia – ks. Paweł Żelichowski
 • 16.30 – Msza św. na zakończenie nawiedzenia w parafii (przewodniczy Ksiądz Proboszcz)
 1. MISJE ŚWIĘTE
 2. W PARAFII ŚW. JÓZEFA ROBOTNIKA W WOŁOMINIE
 3. 25 lutego – 2 marca 2018 r.
 4. Prowadzi Ks. Karol Milewski – SCJ 
 5. NIEDZIELA – 25 lutego

Miłość – Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nigdy nie odstąpi od ciebie mówi Pan (Iz 54,10).

7.00     – dorośli

8.30     – dorośli

10.00   – młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania

11.30   – dzieci

13.00   – dorośli

17.15   – Gorzkie Żale z nauką Pasyjną

18.00   – dorośli

PONIEDZIAŁEK – 26 lutego

Grzech – Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej (Rz 3, 23)

7.00    – Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych

8.15    – Spotkanie misyjne dla dzieci szkół podstawowych klasy 4 – 6.

9.30    – Spotkanie misyjne dla dzieci szkół podstawowych klasy 0 – 3.

11.00  – Spotkanie misyjne dla młodzieży z gimnazjów i klas 7-mych

 12.30   – Spotkanie misyjne dla młodzieży z LO i Zespołu Szkół Ekonomicznych

 16.00   – Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych

 18.00   – Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych 

 19.00.  – Msza św. z nauką misyjną dla młodzieży studiującej i pracującej (kościół dolny)

WTOREK – 27 lutego

Odkupienie –Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony (J 3, 16-17) 

7.00    – Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych

8.15    – Spotkanie misyjne dla dzieci szkół podstawowych klasy 4 – 6.

9.30    – Spotkanie misyjne dla dzieci szkół podstawowych klasy 0 – 3.

11.00  – Spotkanie misyjne dla młodzieży z gimnazjów i klas 7-mych

 12.30   – Spotkanie misyjne dla młodzieży z LO i Zespołu Szkół Ekonomicznych

 16.00   – Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych

 18.00   – Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych

19.00.  – Msza św. z nauką misyjną dla młodzieży studiującej i pracującej (kościół dolny)

ŚRODA – 28 lutego

Wiara –  Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawieniem. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej do zbawienia (Rz 10, 9-10). 

7.00    – Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych

8.15    – Msza św. dla dzieci szkół podstawowych klasy 4 – 6.

9.30    – Msza św. dla dzieci szkół podstawowych klasy 0 – 3.

11.00  – Msza św. dla młodzieży z gimnazjów i klas 7-mych

 12.30   – Msza św. dla młodzieży z LO i Zespołu Szkół Ekonomicznych

 16.00   – Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych

 18.00   – Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych

Po Mszy św. wieczornej – Nabożeństwo o uwolnienie i uzdrowienie

CZWARTEK – 1 marca

Duch św. –  Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi (Dz 1, 8).

7.00    – Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych

8.00 – 15.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona Koronką do Miłosierdzia

 16.00   – Msza św. z nauką misyjną dla chorych, starszych i niepełnosprawnych

 18.00   – Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych

Po Mszy św. wieczornej – Nabożeństwo odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych

PIĄTEK – 2 marca

Kościół –  Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno Ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba (1Kor 10, 17).

7.00    – Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych

9.00 – 13.00 – Misyjne nawiedzenie chorych w domach

 16.30   – Droga Krzyżowa dla dzieci

 17.15   – Droga Krzyżowa dla dorosłych

 18.00   – Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych

Po Mszy św. wieczornej – Nabożeństwo Poświęcenia Krzyża Misyjnego

SPOWIEDŹ: poniedziałek, wtorek i środa