• 004.JPG
  • 026.JPG
  • 065.JPG
  • 093.JPG
  • 098.JPG
  • 099.JPG
  • 115.JPG
  • 118.JPG

altZostał zamówiony pomnik na grobowiec ks. Proboszcza Mieczysława Jańczaka. Jest to pomnik na trzy podwójne kwatery, a więc będą mogli tam również spocząć inni kapłani pracujący w naszej parafii.

alt 18 lipca 2010 r. – ostatni poranek w Międzybrodziu, ostatnia wspólna Eucharystia,
której przewodniczył Prowincjał Zgromadzenia Księży Orionistów, ks. Antoni Wita, a po niej – ostatnie śniadanie, sprzątanie, pakowanie oraz pożegnania i podróż powrotna uczestników tegorocznego ORIOŃSKIEGO SPOTKANIA MŁODYCH do domów rodzinnych i zakonnych wspólnot.

alt W naszym Zgromadzeniu Zakonnym – Księży Orionistów odbywa się obecnie XIII Kapituła Generalna we Włoszech w Ariccia pod Rzymem. Zadaniem Kapituły, zwoływanej co sześć lat jest wybranie nowych władz Zgromadzenia na szczeblu generalnym oraz wytyczenie kierunków działań Zgromadzenia na kolejne lata.