• 004.JPG
 • 026.JPG
 • 065.JPG
 • 093.JPG
 • 098.JPG
 • 099.JPG
 • 115.JPG
 • 118.JPG

Wspólnota ewangelizacyjna „Boży Pokój”
Spotkania: środy godz. 19:00
Opiekun: ks. Jacek Pawlicki FDP (proboszcz parafii)
Lider: Jacek Piotrowicz
Kontakt: info@bozypokoj.pl, 514825355.
Strona: www.bozypokoj.pl, www.facebook.com/bozypokoj

Wspólnota Boży Pokój

Jesteśmy stowarzyszeni z Apostolskim Ruchem Wiary erygowanym w 2018r. przez ks. kardynała Kazimierza Nycza.

Jeśli…

 • Jeśli poszukujesz żywej wiary, która przenosi góry,
 • Jeśli już rozpala Cię moc Ewangelii,
 • Jeśli pragniesz żyć według Słowa Bożego,
 • Jeśli chcesz poznać bliżej Boga i doświadczać bycia Jego dzieckiem,
 • Jeśli interesują Cię charyzmaty i posługiwanie nimi…

To…

Będziemy się cieszyli Twoją obecnością!

Nawet jeżeli:

Czujesz jakąś niepewność, ograniczenia, nieśmiałość…

To przecież:

Jeśli powołuje Cię JEZUS – On sam o wszystko się zatroszczy! Nie bój się! On nad wszystkim ZA-PANUJE!

Czym się zajmujemy?

1. Budujemy naszą wiarę.

„Mamy zaś tego samego ducha wiary, o którym jest napisane: Uwierzyłem, dlatego przemówiłem. My także wierzymy i dlatego mówimy.” (2 Kor 4,13)

2. Poznajemy chwałę Bożą.

Bóg, który powiedział: „Z ciemności zajaśnieje światłość”, zajaśniał w naszych sercach, aby zabłysło poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Jezusa Chrystusa. Mamy zaś ten skarb w glinianych naczyniach, aby nie z nas, lecz z Boga była ta przeogromna moc. (2 Kor 4, 6-7)

3. Wychwalamy Pana i głosimy chwałę Jego królestwa!

Niech sławią Ciebie, Panie, wszystkie dzieła Twoje, a Twoi wierni niech Cię wychwalają.Niech głoszą chwałę Twego królestwa i niech mówią o Twojej potędze. (Ps 145, 10-11)

4. Serdeczni w braterskiej miłości.

Miłość niech będzie nieobłudna. Unikajcie zła, przylgnijcie do dobra. Serdeczni w braterskiej miłości wzajemnie się wyprzedzajcie w okazywaniu szacunku. Nie traćcie gorliwości, bądźcie płomiennego ducha, służcie Panu. Radujcie się nadzieją, w ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Wspomagajcie świętych, przestrzegajcie gościnności.Błogosławcie tych, którzy was prześladują; błogosławcie, a nie złorzeczcie.Radujcie się z radosnymi, płaczcie z płaczącymi. Bądźcie jednomyślni. Nie zabiegajcie o to, co wyniosłe, ale miejcie upodobanie w tym, co skromne. Nie bądźcie zarozumiali. Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Bądźcie życzliwi dla wszystkich ludzi. Jeśli to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi zachowujcie pokój. (Rz 12, 9-18)

5. Poznajemy moc Słowa Bożego.

Bo ja nie wstydzę się Ewangelii. Ona jest mocą Boga dla zbawienia każdego, kto wierzy. (Rz 1, 16)

6. Przyjmujemy moc Ducha Świętego.

Nie dziw się, że ci oznajmiłem: Trzeba, abyście narodzili się na nowo. Wiatr wieje, gdzie chce, i nie wiesz, skąd przychodzi oraz dokąd zmierza, słyszysz tylko jego szum. Tak też jest z każdym, który zrodził się z Ducha”.
(Jan 3, 7-8)

7. Służymy darami Ducha Świętego dla budowania Kościoła.

Starajcie się o miłość, ale ubiegajcie się też o dary duchowe, zwłaszcza o dar prorokowania. (1 Kor, 14,1)

8. Ewangelizujemy.

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, ten się potępi. Tym, którzy uwierzą, takie znaki będą towarzyszyć: W moje imię będą wyrzucać demony, będą mówić nowymi językami,węże będą brać do rąk, i choćby wypili coś zatrutego, nie zaszkodzi im. Będą na chorych kłaść ręce, a ci zostaną uzdrowieni. (Marek 16, 15-18)

9. Jesteśmy wierni celom służby Charis w Kościele Katolickim.

10. Formujemy się w Szkole Nowej Ewangelizacji.

Czy każdy może do nas przyjść na spotkanie?

Tak, nie mamy żadnych ograniczeń wiekowych. Zależy nam na strukturze rodzinnej i w ramach Ruchu Wiary szkolimy chętnych do służby dziecięcej – aby dzieci nie tylko były zaopiekowane podczas spotkań, ale również według swoich możliwości wzrastały w wierze.

Jednym z dzieł ewangelizacyjnych podejmowanych przez naszą Wspólnotę są Wieczory Chwały i Wieczory Wiary.

Początki Wspólnoty

Początki naszej wspólnoty sięgają jesieni 2018r. Po rekolekcjach ewangelizacyjnych (REO) powstała przy parafii wspólnota Odnowy w Duchu Świętym. Około 10 osób rozeznało dalsze wzrastanie w wierze w Apostolskim Ruchu Wiary, którego opiekunami są księża orioniści. Dlatego też, dzięki rozeznaniu, zgodzie i błogosławieństwie ks. biskupa Romualda Kamińskiego oraz księży orionistów na początku 2020r. powstała nasza nowa wspólnota. Obecnie w parafii działają dwie wspólnoty charyzmatyczne: Odnowy w Duchu Świętym i Wspólnota ewangelizacyjna Boży Pokój.

18 grudnia 2019r. otrzymaliśmy od biskupa Romualda Kamińskiego błogosławieństwo na powstanie wspólnoty ewangelizacyjnej w ramach Apostolskiego Ruchu Wiary w parafii św. Józefa Robotnika w Wołominie.

Od lewej: Jacek Weigl, ks. bp Romuald Kamiński, ks. proboszcz Jacek Pawlicki FDP, Jacek Piotrowicz, Robert Skassa

Kochany Bracie, kochana Siostro,

jeśli czytasz te słowa to znaczy, że Twoja dusza poszukuje Boga, Boga żywego (Ps 42, 3). Jeśli tak jest to musisz wiedzieć, że Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, wszystkich wzywających Go szczerze.” (Ps, 145, 18).

Zachęcamy Cię do pójścia za tym poruszeniem duszy. Poznaj naszą Wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym i przekonaj się, że Bóg żyje, kocha Ciebie i jest dobry! Doświadcz tego! On jest taki tu i teraz!

Spotykamy się we wtorki o godz. 19 w salce przy kościele tworząc wspólnotę braci i sióstr w Jezusie. Oddajemy Panu chwałę, poznajemy Go i staramy się nieustannie przybliżać do Niego. Jednocześnie pragniemy odkrywać naszą prawdziwą tożsamość jako córek i synów Boga (Rz 8, 14) poprzez:

– uwielbienie Boga. Jak uczy nas Słowo Boże oraz nauka Kościoła, uwielbienie jest tą formą modlitwy, w której człowiek najbardziej bezpośrednio uznaje, że Bóg jest Bogiem. Zespala ona wszystkie formy modlitwy i tworzy duchową atmosferę nieba, w którym trwa nieustanne uwielbienie Ojca (Ap 7, 15). Psalmy są jednym ze źródeł, z których uczymy się oddawać Bogu chwałę całym sobą: Chwalcie Go dźwiękiem rogu, chwalcie Go na harfie i cytrze! Chwalcie Go bębnem i tańcem, 

chwalcie Go na strunach i flecie! (Ps 150, 3-4).

– czytanie Słowa Bożego. Jezus obecny jest prawdziwie nie tylko w Eucharystii, ale także w swoim Słowie, którym jest On sam (J 1, 1). Poznawać Jezusa, to poznawać Pismo Święte, które jest żywe, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. (Hbr 4,12).

 adorację. Co pewien czas spotykamy się na wspólnej Eucharystii, która jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego, połączonej z adoracją i uwielbieniem. Najczęściej ma ona miejsce w dolnym kościele w godzinach spotkania Wspólnoty, czyli w wyznaczony wtorek o godz. 19.00.

– konferencje tematyczne pozwalają nam pogłębiać swoją wiedzę dotyczącą takich dziedzin jak nauka Kościoła czy życie chrześcijańskie z całą jego różnorodnością i wyzwaniami.

– przyjęcie chrztu w Duchu Świętym, który wprowadza nas w doświadczenie obecności i mocy Boga, daje nam poznać czym jest nowe życie w Jezusie i uzdalnia nas do odkrycia obfitych darów, jakie otrzymaliśmy w sakramencie chrztu św.

– posługę charyzmatyczną. Uczymy się rozpoznawać i służyć darami nadzwyczajnymi i zwyczajnymi w jakie Duch Święty wyposażył nas do budowania swojego Kościoła. Szczególnym miejscem do posługi nimi jest modlitwa wstawiennicza, z której może skorzystać każdy potrzebujący uzdrowienia, pocieszenia, umocnienia i nade wszystko większego doświadczenia przeogromnej miłość Boga, o której nie wystarczy wiedzieć tylko w teorii. Bóg pragnie abyśmy jej zaznawali już teraz i na wieki.

Być może zastanawiasz się czy to wszystko jest także dla Ciebie albo czujesz się niegodny by przystąpić bliżej do Pana. A może obawiasz się, że przychodząc na spotkanie Wspólnoty będziesz oceniany i ktoś będzie od Ciebie czegoś żądał? Chodź i zobacz! (J 1, 46) i przekonaj się sam jak dobrze i jak miło, gdy bracia (Ps 133, 1) i siostry spotykają się wspólnie w imię Jezusa!

Od 27 września ponownie rozpoczynamy Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy, które dla wielu z nas były pierwszą okazją spotkania Boga Żywego. Dzięki nim odkryliśmy na nowo Dary Ducha Świętego i zaczęliśmy odczuwać Jego obecność w naszym życiu. To również dla Ciebie okazja poznania i przytulenia się do  Zbawiciela.

Rekolekcje odbywają się w Dolnym Kościele.

Zapraszamy!

Czas: Wtorki w godz. 19.00-21.00.
Miejsce: Aula Kard. Stefana Wyszyńskiego
Opiekun grupy: Ks. Ryszard Siadul FDP
Lider: Agnieszka Dymerska
Kontakt: odnowauswjozefa@gmail.com


Nasza Wspólnota Odnowy podejmuje działania w ramach Grup Odnowy w Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Życzymy Ci, aby Twoje małżeństwo rozkwitło!
Na naszych comiesięcznych spotkaniach modlimy się, dzielimy swoimi troskami i radościami, formujemy się i zachęcamy do rozwoju relacji małżeńskich i rodzinnych.
Drodzy Małżonkowie! Zapraszamy Was do dołączenia do naszego ruchu. Tutaj znajdziecie aktualny kontakt do ksiedza i pary prowadzącej krąg Domowego Kościoła w Waszej parafii na terenie diecezji warszawsko-praskiej: http://wpraga.oaza.pl/domowy-kosciol/dk-kontakt.

Możecie także pomodlić się z nami za swoje małżeństwa lub za bliskie Wam osoby: Msza Święta z modlitwą za małżeństwa w parafii – Domowy Kościół – pierwsze środy miesiąca dolny kościół godz. 20:30 (poza wakacjami).

Kościelna Służba Porządkowa TOTUS TUUS

„Wstępujcie w szeregi odnowy mężczyzn – Kościelnej Służby Porządkowej, by każdy z Was wierzących mógł powiedzieć: Matko Najświętsza Bogarodzico Totus Tuus, jestem cały Twój, wierzę, służę Bogu w Trójcy Jedynemu, Kościołowi Świętemu i człowiekowi”.

Czynny jest w każdą niedzielę po Mszach świętych. Można w nim nabyć książki oraz prasę katolicką: "L'Osservatore Romano", "Różaniec", "Rycerz Niepokalanej", "Droga", "Miłujcie się", "List", a także prasę dla dzieci: "Dominik", "Jaś" i "Mały Rycerzyk Niepokalanej".

Poza tym książeczki do nabożeństwa, tajemnice różańcowe, nowenny, świece i pamiątki chrzcielne oraz ślubne, karty na święta Bożego Narodzenia i Wielkanocne, karty imieninowe i urodzinowe, kalendarze, obrazy i obrazki, różańce, łańcuszki, medaliki, gromnice, kropidła, świece "Caritas" i chlebki Wielkanocne. Na początku roku szkolnego są do nabycia katechizmy do nauki religii dla szkoły podstawowej i gimnazjum.

Kiosk prowadzą panie z Parafialnego Zespołu Charytatywnego "Caritas".