• 004.JPG
  • 026.JPG
  • 065.JPG
  • 093.JPG
  • 098.JPG
  • 099.JPG
  • 115.JPG
  • 118.JPG

Katolicki Klub Sportowy – ORIONE

2 listopada 1995 r. na listę stowarzyszeń kultury fizycznej Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego został wpisany Katolicki Klub Sportowy "Orione" działający przy Parafii św. Józefa Robotnika w Wołominie.

Biuro Radia Maryja

Terenowe Biuro Radia Maryja powstało w naszej parafii w 1996 roku z inicjatywy byłego proboszcza ks. Krzysztofa Misia FDP przy współpracy p. Barbary Jasińskiej i Genowefy Serbin.

Schola Dziecięca i Młodzieżowa

Mówią, że kto śpiewa ten dwa razy się modli. Chcąc wdrożyć tę regułę w życie jednoczymy nasze głosy w śpiewie podczas niedzielnych mszy świętych.  Schola dziecięca "Nazaret" powstała osiem lat temu, a młodzieżowa "Te Deum laudamus" cztery lata temu. Założycielem, koordynatorem i "dobrym duchem" całego przedsięwzięcia jest Pan Jacek Kuźnicki, organista naszej parafii, człowiek o wielkim sercu i jeszcze większej cierpliwości.

Termin łaciński "ministrare" oznacza "służyć, pomagać". Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo ministrant wskazuje szczególnie na służbę podczas Mszy świętej. Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych.

Sama służba wymaga czasami od nas naprawdę bardzo wiele wyrzeczeń, ale mamy taką świadomość że służymy samemu Bogu i ludziom i ta właśnie świadomość nas umacnia. Każdy z nas jest naprawdę bardzo dumny z tego co robi. Nasza służba polega na tym, aby przybliżyć ludziom istotę i powagę służby. Możemy być bliżej Chrystusa, służyć Mu nosząc określone przedmioty, przygotowując dary ofiarne, dzwoniąc dzwonkami i co najważniejsze czytając Słowo Boże.

Dla nas bycie we wspólnocie LSO jest bardzo wielką radością, bo przez swoją służbę ukazujemy, że każde nabożeństwo jest nie tylko sprawą kapłana lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych. Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo ,,ministrant" wskazuje szczególnie na służbę podczas Mszy świętej.

Spotkania Liturgicznej Służby Ołtarza odbywają się w sobotę o gdzinie 10.00, w salce w dolnym kościele.

altBielanki

Nazwa ta jest znana w naszym kraju od dawna, szczególnie w Archidiecezji Warszawskiej, gdzie od wielu lat działają przy parafiach grupy dziewczęce zwane bielankami. Ich zadaniem jest służba liturgiczna i paraliturgiczna zwłaszcza w czasie uroczystych nabożeństw i procesji eucharystycznych.

Towarzystwo Przyjaciół KUL

Towarzystwo Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego powstało w naszej parafii w 1964 roku i istnieje do dnia dzisiejszego. Pierwszą osobą zbierającą ofiary na Katolicki Uniwersytet Lubelski była przez 12 lat śp. Anna Grabowska.