• 004.JPG
 • 026.JPG
 • 065.JPG
 • 093.JPG
 • 098.JPG
 • 099.JPG
 • 115.JPG
 • 118.JPG

„Jedyną miarą miłości jest miłość bez miary”
św. Brat Albert

Jesteśmy grupą świeckich parafian, działającą na rzecz ludzi ubogich. Nasza działalność datuje się od 1963 roku, ale jako parafialny Zespół Charytatywny – w ramach CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej – od roku 1992. Opiekunem i kierownikiem Zespołu z ramienia parafii jest ks. Proboszcz. Celem naszych działań jest niesienie pomocy ciągle zwiększającej się liczbie rodzin, które często nie z własnej winy, żyją w bardzo trudnych warunkach materialnych, a zwłaszcza rodzin wielodzietnych, matek samotnie wychowujących dzieci, ludzi chorych i kalekich.

Nasze sposoby działania:

 • w każdy wtorek od 15.00 do 17.00 czynny jest ośrodek, w którym w miarę posiadanych zasobów rozdajemy potrzebującym odzież (ofiarowaną przez parafian) oraz żywność;
 • w ciągu całego roku najbardziej potrzebujący otrzymują od nas pomoc na zakup lekarstw i węgla na opał;
 • każdego roku zapewniamy dzieciom z rodzin ubogich wyjazd na kolonie: około 100 dzieci w malowniczych zakątkach naszego kraju, pod opieką pedagogów, z wycieczkami, grami, zabawami i konkursami prowadzonymi bezpiecznie w atmosferze radości, życzliwości i przyjaźni z akcentami religijnymi: codzienną modlitwą i Apelem Jasnogórskim oraz Mszą świętą w dni świąteczne;
 • w każdą 3 niedzielę miesiąca jest odprawiana Msza święta dla osób niepełnosprawnych ciągu a po niej urządzamy okolicznościowe spotkania i uroczystości dla osób niepełnosprawnych oraz dzieci z rodzin ubogich;
 • w okresie Bożego Narodzenia i Wielkanocy wydajemy najbardziej potrzebującym paczki żywnościowe oraz środki czystości (około 150 paczek);

Zespół nasz czerpie potrzebne do udzielania pomocy środki materialne w naturze i w gotówce:
– ze źródeł obcych, takich jak:

 • darowizny rzeczowe (odzież, środki czystości, artykuły spożywcze) od przedsiębiorstw i darczyńców prywatnych);
 • wpłaty pieniężne na konto bankowe przez osoby prywatne i firmy;
 • ofiary składane do stałej puszki w kościele;
 • dotacje na kolonie z CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej

– środków własnych Zespołu, takich jak:

 • rozprowadzanie palm wielkanocnych, paschałów;
 • rozprowadzanie świec wigilijnych.

Dotychczasowe wyniki naszej pracy nie byłyby możliwe bez pełnego zrozumienia i serdecznego poparcia, jakie odczuwamy ze strony pracujących w naszej parafii Księży Orionistów oraz ludzi wielkiego serca i wrażliwych na potrzeby bliźnich, którzy wiedzą, że „więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu” i za to składamy im serdeczne Bóg zapłać.

Chcesz wspomóc nasze wspólne dzieło miłosierdzia?

Podajemy konto Parafialnego Zespołu Charytatywnego CARITAS
Konto bankowe: PKO S.A. 69124063351111001064356933

 

Szczegóły i więcej informacji u członków zarządu Parafialnego Caritas:

Prezes: Janina Mućka    e-mail: j.mucka@interia.pl

Skarbnik: Maria Cierlica

Wspólnota Żywego Różańca

Członkowie Żywego Różańca mają na celu za pomocą wspólnej modlitwy dochować wierności Bogu, wytrwać w dobrym, bronić od złego siebie i bliskich, wielbić i naśladować w swoim życiu Maryję.
Wspólnota Żywego Różańca przewodniczy modlitwie różańcowej w naszym kościele w dni powszednie przed Mszą św. o godz. 7.00, a także uczestniczy w czwartkowych Adoracjach Jezusa Eucharystycznego wystawionego w Najświętszym Sakramencie.

" Żadne słowo nie jest bez myśli, żadna myśl nie jest bez duszy,

sprawcie, aby żadna dusza młodzieży nie pozostała bez Boga. "

św. Alojzy Orione

 

Szerząc charyzmat ks. Orione i jego wielką miłość do młodzieży, w każdy czwartek w dolnym kościele organizowane są spotkania młodzieży – otwarte dla wszystkich, którzy swoje życie pragną budować na fundamencie Jezusa Chrystusa i umieścić go w centrum swojego życia.

Nasze spotkania mają różą formę. Uczymy się tu przeżywać Eucharystię, przybliżając się do Przenajświętszego Ciała i Krwi. Pragniemy odkrywać osobę Jezusa i pogłębiać z Nim relacje podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. Wspólnie wielbimy Pana śpiewem. Karmimy nasze dusze rozważaniem Słowa Bożego, chcemy ubogacać się podczas konferencji duchowych. Form wspólnotowych jest wiele – są to wspólne rekreacje, wspólne gotowanie, zabawy andrzejkowe czy sylwestrowe, wspólne świętowanie imienin czy urodzin, wspólne wyjazdy w góryczy rekolekcje. Ksiądz Orione mawiał że „młodzież jest burzą lub słońcem przyszłości".

My, orioniści, pragniemy prowadzić młodych ludzi do Jezusa, ukazując im miłość do Maryi, Ojca Świętego, miłość do bliźniego. Pragniemy ukazywać pozytywne wzorce postępowania, na których mogą budować swoją przyszłość. Obecnością i duchowym wsparciem chcemy towarzyszyć im na młodzieńczych drogach, czasem niełatwych i burzliwych. Wszystkich, którzy pragną pogłębiać swoją relację z Bogiem, poznać ciekawych i sympatycznych ludzi oraz spędzić mile czas, zapraszamy w każdy czwartek o godzinie 19.00.
 

 

Wspólnota Kościoła Domowego

Ruch Domowego Kościoła powstał w oparciu o założenia Ruchu Światło – Życie. Celem ruchu jest tworzenie dojrzałych chrześcijańskich rodzin. Drogą do tego jest formacja małżonków. Wspólnoty rodzinne, zwane kręgami (każdy krąg składa się z kilku małżeństw), spotykają się regularnie na rozważaniu Pisma św. i dzieleniu się doświadczeniami życia rodzinnego. Ponadto każdy z małżonków dba na co dzień o pogłębianie swojej wiary.

Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa

Robotnika w Wołominie powstała w lipcu 2002 roku. Jest ona zarejestrowana w Krakowie, a ogólnopolskim jej moderatorem jest o. Henryk Klimaj CSSR – redemptorys. Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa przy parafii św. Józefata, zamieszkały przy ul. Zamojskiego 56; 30-523 Kraków.

Apostolstwo Dobrej Śmierci

Stowarzyszenie Matki Bożej – Patronki Dobrej Śmierci zostało zawiązane w naszej parafii 29 stycznia 2004 r. Wkrótce po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w roku 1918 działało na terenie całego kraju wielu zelatorów Apostolstwa Dobrej Śmierci. Okres wojny i czasy rządów komunistycznych w Polsce sprawiły, że wszystkie stowarzyszenia religijne, a więc także Stowarzyszenie Matki Boskiej Patronki Dobrej Śmierci, przestały działać.