• 004.JPG
 • 026.JPG
 • 065.JPG
 • 093.JPG
 • 098.JPG
 • 099.JPG
 • 115.JPG
 • 118.JPG

Historia Schroniska dla bezdomnych w Czarnej k/Wołomina 

Budowę budynku, w którym aktualnie mieści się Schronisko Don Orione, rozpoczęto w sierpniu 1984 roku z przeznaczeniem na punkt katechetyczny dla dzieci uczących się w szkole obok. Ciężar budowy tego budynku dźwigał na swych barkach ks. Wincenty Góralczyk FDP. Katechizację rozpoczęto w roku szkolnym 1985/86. 17.09.1989 roku poświęcenia punktu katechetycznego dokonał ks. Prowincjał Stanisław Pawlina FDP.

W 1990 roku nauczanie religii powraca do szkół, wobec czego budynek ten należy przeznaczyć na inny cel. W tym czasie był on jeszcze w stanie surowym – brak podłóg, wody, centralnego ogrzewania, sanitariatów, wielu drzwi, kanalizacji, itp. Zdecydowano by w tym miejscu urządzić schronisko dla bezdomnych mężczyzn.

12.12.1990 roku podpisano umowę między Zgromadzeniem Małe Dzieło Boskiej Opatrzności a Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Warszawa – Praga Północ o zapewnieniu opieki dla osób bezdomnych z terenu tejże dzielnicy.

W dniu 31.12.1990 roku ks. Leszek Wojtyś FDP otrzymuje nominację na dyrektora Schroniska Don Orione w Czarnej k/Wołomina. Z wielkim poświęceniem i zaangażowaniem ks. Leszek stara się o materiały wykończeniowe oraz przygotowanie budynku na przyjęcie pensjonariuszy.

Dzień 26.10.1991 roku jest pamiętnym dniem Schroniska Don Orione dla bezdomnych mężczyzn. Poświęcenia dokonał ks. Prowincjał Stanisław Pawlina FDP. Pojawiają się pierwsi mieszkańcy schroniska, kolejni w listopadzie i grudniu 1991 roku. Pierwsza wigilia w Schronisku odbywa się 24.12.1991 roku – przygotowywali ją sami bezdomni (13 osób).

W ten sposób – w trudnych początkach Schronisko zaczęło działać, by nieść pomoc ludziom potrzebującym. Wraz z upływem czasu wykonuje się dalsze prace w Schronisku jak tynkowanie ścian zewnętrznych, porządkowanie terenu na zewnątrz czy też inne prace wewnątrz budynku.

Z wielkim poświęceniem ks. Leszek Wojtyś FDP pracuje dla Schroniska do 04.09.1994 roku, po nim obejmuje obowiązki ks. Mieczysław Malinowski FDP, który z wielką odpowiedzialnością podejmuje tutaj pracę. Jego główną troską jest człowiek będący w potrzebie. Organizuje on spotkania grup AA i terapię odwykową.

W lipcu 1995 roku na dwa lata przyjeżdża do pomocy br. Władysław Błaszczyk FDP.

Dużą zasługą ks. Mieczysława jest rozpoczęcie w 1996 roku budowy części mieszkalnej dla zakonników. Kosztowało go to wiele wysiłku, ale dzięki temu pracujący tu zakonnicy mają lepsze warunki mieszkaniowe, a także mogą przyjąć na nocleg przyjeżdżających innych współbraci.

Latem 1998 roku do Schroniska przyjeżdża na roczną asystenturę czyli praktykę duszpasterską kl. Mirosław Lipka FDP.

Ks. Mieczysław pracuje tu ofiarnie do lata 2002 roku, po nim urząd dyrektora Schroniska obejmuje ks. Ryszard Siadul FDP, a do pomocy przybywa neoprezbiter ks. Mirosław Lipka FDP. Z czasem dołącza do nich jeszcze ks. Andrzej Góral FDP.
Rok później ks. Mirosław przejmuje urząd dyrektora, a ks. Ryszard i ks. Andrzej przechodzą na inne placówki oriońskie. Ks. Mirosław otrzymuje do pomocy postulanta Pawła Dymińskiego, który pracuje tu do 10 lipca 2005 roku.

25 lipca 2005 roku przybywa do pracy w Schronisku br. Władysław Błaszczyk FDP, pracujący tu przed laty.
Należy stwierdzić, że ks. Mirosław – podobnie jak i jego poprzednicy – z dużym zaangażowaniem troszczy się o sprawy Schroniska i jego mieszkańców.

Hospicjum Opatrzności Bożej Księży Orionistów w Wołominie rozpoczęło swoją działalność 18 marca 1995r. dla dobra człowieka chorego i jego rodziny.

W oddziale stacjonarnym hospicjum obejmujemy opieką chorych w ostatniej fazie choroby nowotworowej.

Celem naszej posługi jest:

 • łagodzenie, eliminowanie bólu wszechogarniającego (fizycznego- psychicznego – duchowego – społecznego),
 • akceptacja osoby ze wszystkimi objawami, które towarzyszą stanom terminalnym.
 • troska o podnoszenie jakości życia i zapewnienie komfortu psychicznego
 • towarzyszenie w zmaganiu się z chorobą , w momencie agonii i śmierci.

Choroba nowotworowa jest źródłem zmian, które zachodzą w ciele pacjenta, w jego psychice, na przestrzeni duchowej i w relacjach międzyludzkich. Opieka paliatywna podkreśla wartość życia ludzkiego, godność osoby ludzkiej i jej prawo do naturalnej śmierci. Opiekę nad pacjentem sprawują lekarze, pielęgniarki, kapelan, psycholog, pracownik socjalny. W posługę dla pacjenta są włączeni również pracownicy nie medyczni oraz wolontariusze. Do hospicjum przyjmowani są pacjenci bez względu na pozycję społeczną i przekonanie religijne.

Do Hospicjum przyjmowani są pacjenci:

 • w ostatniej fazie choroby nowotworowej,
 • ubezpieczeni,
 • kierowani ze szpitala, przez lekarza pierwszego kontaktu,
 • lekarza domowej opieki paliatywnej.

Przed przyjęciem chorego na oddział hospicjum wymagane jest złożenie dokumentacji, w której skład wchodzi:

 • skierowanie,
 • orzeczenie lekarskie,
 • deklaracja wyboru hospicjum,
 • oświadczenie,
 • dokument potwierdzający ubezpieczenie,karta informacyjna zawierająca rozpoznanie onkologiczne.

Opieka hospicyjna finansowana jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz wspomagana przez organizacje pozarządowe, samorządy i osoby fizyczne.

Dyrektor hospicjum: ks. Dariusz Czupryński FDP
Kapelan hospicjum: ks. Czesław Kuciński FDP kom.: 0 660 303 239

Adres:
Hospicjum Opatrzności Bożej – Księża Orioniści
ul. Piłsudskiego 44
05-200 Wołomin

tel.: 787-26-66, 776-21-00

kom.: 0 609 109 903
fax.: 776-42-16
e-mail: hospicjum@orionisci.rel.plAdres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
internet: www.hospicjumopatrznosci.org

nasz nr konta:
02 1240 6335 1111 0000 5137 9476

Grupy Parafialne

Rada Parafialna

Parafialna Rada Duszpasterska istnieje od 2001 roku i służy pomocą księdzu proboszczowi w organizowaniu życia religijnego parafii.

Należą do niej:

przewodniczący poszczególnych grup parafialnych,
przełożone zgromadzeń zakonnych żeńskich: SS. Orionistek i SS. Pasterek
parafianie różnych stanów, którzy wybrani zostali drogą głosowania

Członkowie Rady Parafialnej:
Baranowski Tadeusz
Bereszyński Jerzy
Czapigo Wojciech
Janiak Jerzy
Kaczmarczyk Jan
Kot Sylwester
Kucharczyk Zofia
Kurek Marek
Laskowski Jan
Niepiekło Elżbieta
Ołowska Stanisława
Pietrzyk Elżbieta
Przesmycki Stefan
Przywoźna Joanna
Ratyński Jan
S. Edyta CSDP
Saulewicz Andrzej
Suchenek Dariusz
Szatybełko Małgorzata
Wardaszako Edward
Woźniak Teresa

Zapraszamy po wakacjach

SIOSTRY ORIONISTKI

www.orionistki.pl

Siostra Maria Stefania Simińska
Miejsce urodzin: Babiak
Zgromadzenie: Siostry Małe Misjonarki Miłosierdzia
Śluby: 26.08.1995 r.
W parafii od 01.10.2006 r.
Funkcje pełnione w parafii: praca w hospicjum – pielęgniarka

Siostra Maria Dorota Madejska
Miejsce urodzin: Goraj
Zgromadzenie: Siostry Małe Misjonarki Miłosierdzia
Śluby: 15.08.1957 r.
W parafii od 06.03.1995 r.
Funkcje pełnione w parafii: praca w hospicjum.

Siostra Maria Tobiasza Bagińska
Miejsce urodzin: Wołomin
Zgromadzenie: Siostry Małe Misjonarki Miłosierdzia
Śluby: 20.08.2006 r.
W parafii od 01.01.2008 r.
Funkcje pełnione w parafii: praca w hospicjum – pielęgniarka

SIOSTRY PASTERKI

www.pasterki.diecezja.torun.pl

Siostra Maria Wanda
Przełożona domu, Katecheza.

Siostra Maria Goretti
Praca w domu zakonnym

Siostra Maria Rafaela
Katecheza, opieka nad bielankami

Siostra Maria Karola
Praca w domu zakonnym

Siostra Maria Amalia

Praca w domu zakonnym