• 004.JPG
 • 026.JPG
 • 065.JPG
 • 093.JPG
 • 098.JPG
 • 099.JPG
 • 115.JPG
 • 118.JPG

Ks. Jacek Pawlicki FDP
Proboszcz parafii

ur. 06.03.1970 r.;
miejsce urodzin: Włocławek
święcenia: 23.05.1998r.
w parafii od: 2009r.
duchowy opiekun:
– Rada Parafialna, Świetlica środowiskowaParafialny Zespół Charytarywny „Caritas”, Kościelna Służba Porządkowa „Totus Tuus”, Orioński Ruch Świecki, Parafialny chór „Sentito”, Biuro Radia Maryja i Przyjaciele KUL, Grupa AA, Redakcja czasopisma parafialnego „Głos Parafii”

 

Ks. Andrzej Pałka FDP
Wikariusz

duchowy opiekun:
– Duszpasterstwa dzieci
– Grupy młodzieżowej
Przygotowuje młodzież i dzieci do przyjęcia Sakramentów Bierzmowania i I Komunii św;
Prowadzi katechezę w I Liceum Ogólnokształcącym im. W. Nałkowskiego w Wołominie.

 

Ks. Paweł Żelichowski FDP

wikariusz

ur. 16.08.1974 r. w Elbągu
Śluby wieczyste: 08.09.2008 r.
Święcenia kapłańskie: 15.05.2010 r.

duchowy opiekun:
– Liturgicznej Służby Ołtarza
– Grupy młodzieżowej

 – Grupy osób niepełnosprawnych; 

Prowadzi kurs przedmałżeński dla narzeczonych i katechizację przedchrzcielną oraz katechezę w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie.

 

Ks.Eugeniusz Spalony FDP

Duszpasterz

ur. 26.09.1937 r.;
miejsce urodzin: Kornelin k/Kalisza;
święcenia: 05.07.1964 r.;
w parafii (po raz drugi) od 2001 r.;
duchowy opiekun:
– Legionu Maryi

Ks. Stefan Szczygielski FDP
Duszpasterz

ur. 29.11.1938 r.;
miejsce urodzin: Gąsiory;
święcenia: 21.05.1972 r.;
w parafii (po raz drugi) od 2009 r.;
duchowy opiekun:
– Żywy Różaniec
– Wspólnota dla Intronizacji Serca Pana Jezusa
– Apostolstwo Dobrej Śmierci

 

Ks. dr Dariusz Czupryński FDP
Dyrektor Hospicjum Opatrzności Bożej
Przełożony wspólnoty zakonnej

ur. 06.11.1965 r.;
miejsce urodzin: Koło;
święcenia: 12.06.1993 r.;
w hospicjum od 2002 r.;

Ks. Czesław Kuciński FDP
Kapelan hospicjum

ur. 20.07.1939 r.;
miejsce urodzin: Goski Wąsosze k/Przasnysza;
święcenia: 22.06.1975 r.;
w hospicjum od 2005 r.
pracował w parafii św. Józefa Robotnika w Wołominie
jako wikariusz w latach 2000-2001;

 

Ks. Paweł Wrąbel FDP                                                                                                                   Dyrektor schroniska dla bezdomnych w Czarnej k/Wołomina

 

Modlitwa o powołania

O Jezu, który w swojej nieskończonej miłości ku ludziom rzekłeś kiedyś do apostołów: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało, proście tedy Pana Żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje”. Oto my pokornie błagamy, abyś raczył przyjąć do Swego serca tę oto prośbę i przedstawił ją Swojemu Ojcu Niebieskiemu, żeby zesłał powołania dla Małego Dzieła. Wzbudź ofiarne dusze gotowe do pracy i poświęcenia, aby rozszerzać wśród warstw pracujących i ubogich znajomość i miłość ku Tobie, Kościołowi i Papieżowi. Dziewico Niepokalana – Matko Boskiej Opatrzności, wesprzyj naszą prośbę u Swego Syna Jezusa, święci nasi Patronowie wstawcie się za nami. Amen.

Rzymskokatolicka Parafia
Św. Józefa Robotnika
Księża Orioniści

ul. Piłsudskiego 44
05-200 Wołomin
tel. 22 787 66 14

Kancelaria Parafialna czynna:

 • wtorek, czwartek w godzinach:  10:00 – 12:00 oraz 16:00 – 17:30
 • soboty w godzinach: 10:00 – 12:00

Początki…
Placówkę duszpasterską pod wezwaniem św. Józefa Robotnika utworzono we wrześniu 1958 r. – jako filię parafii Matki Boskiej Częstochowskiej. Zapleczem ośrodka była niewielka drewniana kaplica Sióstr Albertynek, które prowadziły tu sierociniec. Pierwszym duszpasterzem Wołominka, tak wówczas nazywano tę część miasta, był ks. Józef Januszko, następnie ks. Czesław Przetacznik oraz ks. Jan Raczkowski, którego po dziś dzień wspominają starsi parafianie.
W kronice parafialnej czytamy:
Nowy proboszcz (ks. Jan Raczkowski) rozpoczął zdobywanie terenu od młodzieży. I to było bardzo trafne posunięcie. Przez dzieci i młodzież wiodła prosta droga do serc dorosłych. /…/ Od pierwszej chwili rozpoczęcia pracy duszpasterskiej w Wołominie wszyscy: władza diecezjalna, duszpasterze i wierni – wierzyli w możliwość zbudowania kościoła. Marzenia pęczniały w miarę rozwoju placówki. W każdą niedzielę i święta, gdy kości trzeszczały w nadmiernym tłoku, bo kaplica wszystkich nie mieściła – marzono o prawdziwym kościele„.

Po raz pierwszy z wizytą pasterską do nowopowstałego ośrodka duszpasterskiego przybył w listopadzie 1960 r. ks. biskup Jerzy Modzelewski. W czasie Mszy Świętej – sprawowanej przez ks. biskupa – kilkadziesiąt osób przyjęło sakrament bierzmowania. W grudniu 1963 r. zorganizowano pierwsze Misje Parafialne, które przeprowadzili ojcowie michalici. „Pod wodzą św. Michała Archanioła – czytamy w kronice – dzielnie pracując, przepędzili z parafii złe duchy z chwilą ustawienia krzyża misyjnego z groźnym, pełnym przestrogi napisem: „Któż jak Bóg!”” Pierwsza Wizytacja Pasterska została przeprowadzona we wrześniu 1965 r. przez ks. biskupa Bronisława Dąbrowskiego, który na koniec swej bytności napisał w kronice parafialnej:
Dzielnemu i ofiarnemu ks. Janowi Raczkowskiemu proboszczowi parafii Wołominek, na jego pracę duszpasterską szczególnie wśród umiłowanych i miłujących go dzieci tej młodej i prężnej parafii, jak również wszystkim jego gorliwym współpracownikom z serca błogosławię„.

altKs. Jan Raczkowski bez reszty oddał się pracy duszpasterskiej, szczególnie wiele czasu poświęcał dzieciom i młodzieży, organizując dla nich różne zawody sportowe i konkursy. Na fotografiach z tego okresu ks. Jan jest zawsze w otoczeniu dzieci i młodzieży. Nie zaniedbywano przy tym lekcji religii, które odbywały się wówczas w kaplicy. Ks. Jan Raczkowski duszpasterzował w Wołominie 12 lat: od 1960 r. do 13 lutego 1972 roku, kiedy to placówka duszpasterska w Wołominie została przekazana Zgromadzeniu Księży Orionistów.

 

Księża Orioniści w Wołominie
Pierwszym orionistą na placówce wołomińskiej był ks. Mieczysław Jańczak FDP, uzyskując doraźną pomoc, w pierwszych dniach, w osobie ks. Jana Osmałka. W kronice parafialnej czytamy:

altWierni w pierwszych momentach z uzasadnioną rezerwą zaczęli podchodzić do nowego księdza. Dzieci i młodzież raczej śmielej. W dość jednak krótkim czasie zdołaliśmy się poznać i życie dawnym rytmem popłynęło dalej„.

W kwietniu 1972 r. odbyła się kolejna Wizytacja Pasterska, przeprowadzona przez ks. biskupa Jerzego Modzelewskiego. W tym czasie ks. Jańczakowi pomagał okresowo ks. Bolesław Majdak. Od samego początku wiadomo było, że jeden zakonnik nie może tworzyć wspólnoty zakonnej ani nie obsłuży rozrastającego się ośrodka. Trzeba więc było przygotować mieszkania dla księży. Dlatego przeprowadzono modernizację domu, doprowadzono gaz , zainstalowano nowe ogrzewanie, wyburzono piece i ściany. „To były dni, kiedy jadło się pył i kurz” czytamy w kronice. Takie były początki Księży Orionistów w Wołominie. W sierpniu do ks. Jańczaka dołączyli ks. Wincenty Góralczyk FDP i ks. Franciszek Kaczmarczyk FDP.

altDwa lata później, 23 października 1974 r., do pracy w parafii przyszły Siostry Pasterki. Ks. Jańczak od samego początku zabiegał o pomoc sióstr zakonnych. Starania zostały uwieńczone sukcesem dzięki wydatnej pomocy ks. biskupa Bronisława Dąbrowskiego, ks. Franciszka Gościńskiego i ks. Bolesława Majdaka. Kolejne Misje Parafialne odbyły się w grudniu 1973 roku. Przeprowadzili je ojcowie kapucyni.

24 czerwca 1974 po raz pierwszy do parafii przybył ks. kardynał Stefan Wyszyński – Prymas Polski. Celem wizyty ks. kardynała było: poświęcenie odremontowanej kaplicy, ołtarza i chrzcielnicy a także udzielenie sakramentu bierzmowania. Dla lepszego poznania parafian ks. Jańczak w 1975 roku sam odbył wizytę duszpasterską czyli tradycyjną kolędę.

Przez wiele lat, dokładnie od 1958 r., wierni zabiegali u władz państwowych o utworzenie parafii i budowę potrzebnych obiektów, zwłaszcza świątyni. Pozwolenie na budowę kościoła parafia otrzymała w 1977 r. W szybkim tempie wzniesiono tymczasową kaplicę murowaną – miała służyć do momentu wybudowania kościoła. 20 września 1978 r. przeniesiono Najświętszy Sakrament ze starej kaplicy do nowej i odprawiono pierwszą Mszę św. 15 października 1978 r. ks. kardynał Stefan Wyszyński – Prymas Polski erygował parafię św. Józefa Robotnika, która od 20 lat istniała jako niezależny ośrodek duszpasterski, będąc filią parafii Matki Boskiej Częstochowskiej.

Budowa Kościoła
1 maja 1980 r. ks. biskup Bronisław Dąbrowski poświęcił kamień węgielny, pochodzący z grobu św. Piotra Apostoła, a pobłogosławiony 12 grudnia 1979 r. przez Papieża Jana Pawła II podczas audiencji w której uczestniczył ks. Marian Kucha, ówczesny prowincjał i generał Zgromadzenia Księży Orionistów – ks. Ignazio Terzi.

alt

Świątynię, zaprojektowaną przez Ryszarda Tomickiego, budowano przez wiele lat. Były to lata trudne. Brakowało materiałów budowlanych. Załatwienie cegły, cementu, stali graniczyło często z cudem. altTemu heroicznemu zadaniu podołał jednak ks. Mieczysław Jańczak. Były i inne trudności: w czasie budowy spłonął budynek socjalny (1981 r.), wydarzył się tragiczny wypadek, w którym zginął Stanisław Salach (1986). A jednak budowa kościoła posuwała się powoli do przodu. To co trzeba również zaznaczyć, wraz z budową materialnej świątyni trwała budowa kościoła w sercach ludzi. Należy odnotować, że w tym okresie pojawiły się liczne powołania kapłańskie i zakonne – owoc modlitwy i ofiarnej pracy kapłanów, sióstr i ludu Bożego. 14 lipca 1980 r. parafia otrzymała pozwolenie na budowę w Czarnej punktu katechetycznego, który później został przeznaczony na schronisko dla bezdomnych mężczyzn. 25 października 1981 rozpoczęto regularne odprawianie Mszy św. w Szpitalu Miejskim. W październiku 1982 roku odbyły się Misje Święte przeprowadzone przez księży sercanów.

30 listopada 1986 r. z odprawianiem Mszy św. w niedziele i święta przeniesiono się do nowego kościoła. Do tego momentu zdołano również wybudować dom administracyjno-mieszkalny i dom gospodarczy. Dużą pomoc w budowie kościoła oraz obiektów towarzyszących okazało Zgromadzenie Księży Orionistów i ks. Cirillo Longo z Włoch. Kolejne Misje Święte trwały w parafii od 14 do 21 października 1989 r, a które przeprowadzili ojcowie redemptoryści. Konsekracja kościoła, pod przewodnictwem ks. Prymasa kard. Józefa Glempa nastąpiła dopiero w październiku 1991 roku. Ta przepiękna uroczystość, oczekiwana od tylu lat, została poprzedzona duchowym przygotowaniem trwającym kilka dni.

altPo tej podniosłej uroczystości ks. Mieczysław Jańczak poprosił Przełożonych Zakonnych o zwolnienie z obowiązku proboszcza. 13 stycznia 1992 r. ks. Karol Knera przejął parafię św. Józefa Robotnika od ustępującego proboszcza ks. Mieczysława Jańczaka. Ks. dziekan Jan Sikora w kronice napisał: „W imieniu duchowieństwa Dekanatu Wołomińskiego z żalem żegnam ks. Mieczysława Jańczaka, który pracował 20 lat w tej parafii i dekanacie. Ks. Mieczysław zostawił po sobie pomnik-kościół, który będzie służył Kościołowi wołomińskiemu. Dziękuję również w imieniu całego Dekanatu za współpracę„.

Ks. Karol Knera FDP jako proboszcz pracował w Wołominie bardzo krótko. Został odwołany w lipcu 1993 r. W czasie proboszczowania dokończył asfalt wokół świątyni, rozpoczął konsultacje związane z ogrzewaniem kościoła i oddał pomieszczenia na plebanii na gimnastykę korekcyjną dla dzieci oraz domowe hospicjum.

1 lipca 1993 r. nowym proboszczem i przełożonym wspólnoty zakonnej został mianowany ks. Krzysztof Miś FDP, altktóry kontynuował prace związane z wystrojem wnętrza świątyni. Między innymi wykonano nowe dębowe ławki, zawieszono obrazy Drogi Krzyżowej, w prezbiterium świą-tyni umieszczono figurę Chrystusa Zmartwychwstałego, założono nowe nagłośnienie, zainstalowano dzwony elektroniczne i ogrzewanie elektryczne w kościele. Wykonano nad głównym wejściem do kościoła witraż o powierzchni 66 m2 – kopię kaliskiego obrazu Świętej Rodziny oraz umeblowano zakrystię.

Otwarcie Hospicjum
W 1994 r. na bazie domu zakonnego otwarto Hospicjum Opatrzności Bożej dla ludzi chorych na raka. W dniu otwarcia Hospicjum ks. Generał Zgromadzenia Księży Orionistów – ks. Roberto Simionato powiedział:

Oto my synowie Księdza Orione chcielibyśmy służyć ubogim, chorym, cierpiącym i tymi dziełami wyrazić miłość Kościoła dla innych. W Wołominie istnieje piękna synteza: Kościół dla ludzi i dzieła Miłosierdzia. Moim pragnieniem jest, abyśmy potrafili żyć tą syntezą: chwalić Boga naszymi głosami i służyć mu naszymi rękami, usługując biednym„.

Ponadto zakupiono nowy dom na plebanię, dokończono ogrodzenie, zagospodaro-wano plac wokół świątyni, podłączono Hospicjum i plebanię do sieci kanalizacji miejskiej. Skomputeryzowano kancelarię parafialną. Budynek starej kaplicy przystosowano do potrzeb sali widowiskowej. Rozpoczęto wydawanie pisma parafialnego – „Głos Parafii”. To wszystko zrobiono w ciągu 5 lat. Ale obok tego wymiaru materialnego jest również wymiar duchowy, który wyraża się w dużej frekwencji wiernych na mszach św., przystępowaniu do spowiedzi i komunii św.
W drugi dzień świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia uroczyście obchodzi się Jubileusze Małżeńskie. Do tradycji należy już droga Krzyżowa ulicami parafii i pro-cesja różańcowa z Figurą Matki Bożej Fatimskiej w październiku.

Dalsze ważniejsze wydarzenia
W 1998 r. ks. biskup ordynariusz Kazimierz Romaniuk erygował przy naszej parafii Kurię Legionu Maryi.

15 października 1995 ks. kard. Kazimierz Świątek poświęcił figurę Matki Bożej na zewnątrz kościoła i oddał całą parafię pod Jej Matczyną opiekę. Natomiast 19 grudnia 1995 r. w uroczystej procesji przeniesiono figurę Matki Bożej Fatimskiej z kaplicy w Hospicjum do kościoła, i tym samym zainaugurowano nabożeństwa fatimskie każdego 13 dnia miesiąca.

W 1997 r. bardzo uroczyście obchodziliśmy Jubileusz 25-lecia pracy Księży Orionistów w Wołominie. Mszy św. Jubileuszowej w dniu 13 maja przewodniczył ks. biskup Kazimierz Romaniuk przy licznym udziale duchowieństwa zakonnego, diecezjalnego i wiernych.

W dniach 16-23 marca 1997 r. przeżywaliśmy kolejne Misje Święte, które przeprowadzili ojcowie karmelici.

1 sierpnia 2001 roku nowym proboszczem został ks. Jerzy Ćwiklak FDP.

alt

23.08.2009 podczas uroczystej Mszy Świętej o godz. 13.00 przywitaliśmy nowego Proboszcza ks. Jacka Pawlickiego FDP.

alt

altDnia 3 lutego 2010r. odszedł do Pana Ks. Mieczysław Jańczak FDP. Był budowniczym naszego Kościoła, Domu Hospicyjnego oraz pierwszym Proboszczem Naszej Wspólnoty Parafialnej.

Nabożeństwo pogrzebowe odbyło się w sobotę, 6 lutego 2010r. o godz. 11.00.

Tak wygląda, w dużym oczywiście skrócie, dzień wczorajszy i dzień dzisiejszy wołomińskiej placówki. Mamy za co Bogu dziękować. Każdy z pracujących tu kapłanów, sióstr i świeckich pozostawił ślad, który z perspektywy czasu staje się, mimo wszystko, coraz bardziej wyraźny. „Każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego (Ef 4,7) i dlatego Bóg może, wykorzystując te dary w nas, działać „we wszystkich i przez wszystkich” (Ef 4,6). A wszystko to: i działanie Boże i dary w nas, skierowane jest ku wspólnemu dobru Kościoła. Celem tego jest budowanie Ciała Chrystusowego, „by wszystko rosło ku Temu, który jest Głową – ku Chrystusowi”. (Ef 4,15).

Na placówce wołomińskiej pracowali następujący współbracia:

ks. Mieczysław Jańczak ks. Krzysztof Owczarek
ks. Jan Osmałek ks. Artur Wójtowicz
ks. Bolesław Majdak ks. Leszek Wojtyś
ks. Wincenty Góralczyk ks. Tadeusz Błaszczyk
ks. Franciszek Kaczmarczyk ks. Krzysztof Miś
ks. Janusz Bąk ks. Grzegorz Sikorski
ks. Jan Szol ks. Teofil Górny
ks. Andrzej Rapsiewicz ks. Józef Pszczółka
ks. Zygmunt Skoniecki ks. Antoni Wita
ks. Władysław Kubiak ks. Sylwester Sowizdrzał
ks. Stanisław Freicher ks. Paweł Bednarek
ks. Henryk Wysokiński ks. Czesław Kuciński
ks. Wawrzyniec Janecki ks. Kazimierz Ambroziak
br. Bronisław Dobosiewicz ks. Dominik Liberman
ks. Tadeusz Smardzewski ks. Ryszard Siadul
ks. Eugeniusz Spalony ks. Jerzy Ćwiklak
ks. Stefan Szczygielski ks. Paweł Placek
ks. Mieczysław Malinowski ks. Tomasz Wiśniewski
br. Władysław Błaszczyk ks. Tadeusz Szeszko
ks. Karol Knera ks. Mirosław Lipka
ks. Jarosław Żuchowski ks. Andrzej Anyszka
ks. Marek Wasztyl ks. Mariusz Chmielewski
ks. Jacek Pawlicki br. Mariusz Kielerski
ks. Czesław Jojko

altŚlubowali sobie dozgonną miłość, wierność i uczciwość małżeńską:

18 marca 2012 – 02 grudnia 2012

Maciej Plewczyński i Ilona Mędrzycka
Grzegorz Waś i Agnieszka Glinka
Karol Bereda i Sylwia Kaliszuk
Tomasz Godlewski i Sylwia Tomaszewska
Sławomir Kowalski i Sylwia Styczyńska
Rafał Kaleski i Sylwia Zarzycka
Mariusz Mocarski i Joanna Stankiewicz
Robert Zawadzki i Magda Hryckowian
Szymon Krzyżanowski i Katarzyna Janicka
Radosław Pogodziński i Beata Dolecka
Michał Wójcik i Kamila Bąk
Rafał Głodek i Agnieszka Stasińska
Mariusz Godlewski i Anna Lewandowska
Piotr Zamorski i Joanna Buczna
Roman Zajdel i Celina Wnuk
Wojciech Paczyński i Paulina Kosk
Adam Roguski i Marzena Skubisz
Sebastian Waśniewski i Aneta Wasilewska
Michał Malinowski i Sylwia Antczak
Michał Siwko i Marika Staniszewska
Rafał Dobrzeniecki i Marta Szymańska
Tomasz Waś i Agnieszka Filipiuk
Piotr Kostelecki i Emilia Duda
Krzysztof Wójcik i Agnieszka Rawska

16 grudnia 2011 – 16 marca 2012

Paweł Gasik i Ewelina Kiersnowska
Sylwester Szwed i Ewelina Baranowska
Michał Tański i Natalia Radomska

16 grudnia 2010 – 31 marca 2011

Piotr Lipka i Katarzyna Szczęsna
Rafał Baranowski i Małgorzata Stryjek

16 czerwca 2010 – 30 listopada 2010

Paweł Carzyński i Małgorzata Dróżdż
Piotr Mączewski i Marlena Muchyńska
Sylwester Woźniak i Sylwia Szcześnik
Łukasz Olszewski i Katarzyna Mazurek
Jakub Strauch i Monika Mirecka
Radosław Wiśniewski i Paulina Rudzińska
Grzegorz Sandomirski i Kinga Babańczyk
Adam Guzowicz i Margareta Zając
Krzysztof Kozłowski i Magdalena Przybek
Artur Skuza i Katarzyna Ruszczyk
Piotr Strzała i Katarzyna Kaczmarczyk
Krzysztof Mata i Barbara Jankowska
Tomasz Grzegrzółka i Katarzyna Sobczak
Jarosław Adam Orłowski i Agnieszka Korzeniewska
Sebastian Grzymała i Ewa Gajewska
Rafał Dudzik i Sylwia Woźniak
Tadeusz Apoznański i Aleksandra Bujnicka
Bartłomiej Murias i Marta Tyska
Damian Czyżewski i Monika Zyśk
Piotr Dzięcioł i Katarzyna Pieńczuk
Hubert Kowalik i Anna Sknadaj
Maciej Kowalczyk i Anna Stępień
Kamil Orlikowski i Danuta Krzyna
Przemysław Kapała i Sylwia Gasik
Albert Kaczmarczyk i Ewa Kosakowska
Rafał Kacprzak i Monika Zawistowska
Damian Przybysz i Paulina Żurawska
Paweł Sidor i Katarzyna Paderewska
Karol Rachalewski i Kinga Kruk
Krzysztof Zawadka i Paulina Radomska
Dariusz Grzybowski i Katarzyna Han

1 kwietnia 2010 – 15 czerwca 2010

Sławomir Burak i Monika Bednarska
Grzegorz Sobota i Aneta Banasiewicz
Łukasz Skuza i Magdalena Kizińska
Krzysztof Kucharski i Katarzyna Skarzyńska
Łukasz Szcześniak i Karolina Sopińska
Piotr Sokulski i Agnieszka Rudnik
Karol Cudny i Marta Lewicka
Dariusz Młotkowski i Katarzyna Czaplicka
Michał Ciuk i Agnieszka Bartecka
Rafał Jendrzejewski i Magda Przybysz
Adam Pietrzak i Agata Kowalska
Tomasz Moskal i Beata Szymańska
Michał Stańczuk i Karolina Ząbek

1 marca 2009 – 31 maja 2009
Maciej Mościcki i Bogusława Krzyźanowska- Pełszyk 
Robert Kotkowski i Katarzyna Sapryk
Andrzej Papliński i Małgorzata Wiśniewska 
Paweł Wyszomierski i Agata Wójcik 
Wiesław Kruszyński i Monika Królikowska
Marcin Miernik i Katarzyna Marszał 
Konrad Marczyński i Bogumiła Soczewka
Michał Gajewski i Marta Rosenbaum 
Barttomiej Nalepa i Marzena Jakubowska 

1 grudnia 2008 – 28 lutego 2009
Adam Kowalczyk i Anita Żuławnik Daniel Kordei i Małgorzata Petlińska
Krzysztof Kosakowski i Monika Rostkowska

1 września 2008 – 30 listopada 2008
Rafał Łukasik i Katarzyna Skurska 
Rafał Naroski i Katarzyna Rudnik 
Tomasz Szczupak i Sylwia Sasin 
Przemysław Roman i Monika Walędziak 
Wojciech Olszta i Monika Wieczorek 
Adrian Rychta i Patrycja Tomczak 
Marcin Tymiński i Iwona Mata 
Robert Wdowiński i Ewa Kobus 
Michał Królik i Ewa Juszyńska 
Adam Dzieciątko i Anna Dudkiewicz 
Marcin Kur i Joanna Szabłowska 
Daniel Szczypek i Anna Kownacka 
Artur Budek i Monika 19naczuk 
Robert Krupa i Anna Kapica 
Marcin Suchenek i Aneta Kowalczyk 
Łukasz Szczechura i Karolina Banaś

1 czerwca 2008 – 31 sierpnia 2008
Paweł Kaczmarek i Sylwia Kazanowska
Paweł Kosicki i Anna Oryga
Piotr Stankiewicz i Justyna Sasin
Maciej Sasin i Magdalena Tymińska
Marek Owsianka i Katarzyna Golińska
Jarosław Kozioł i Patrycja Owczarek
Michał Brodzik i Ewelina Radzka
Marcin Poziomkowski i Magdalena Postek
Rafał Pytkowski i Sylwia Wiśniewska
Andrzej Potera i Edyta Dąbrowska
Łukasz Wytryskus i Ilona Gmur
Michał Dobrosz i Monika Molska
Marcin Bartnicki i Magdalena Grzywacz
Paweł Żochowski i Monika Siwek
Piotr Gajewski i Agnieszka Sikorska
Robert Mućka i Magdalena Dąbrowska
Mariusz Ołdak i Katarzyna Lipska

Nasza Parafia posiada i wykonuje dekoracje ślubne z kwiatów żywych jak i sztucznych, za które odpowiedzialny jest pracownik kościoła – Pani Stanisława
tel: 692-688-542
Prośba do młodych z tej parafii, aby korzystali z dekoracji z kościoła.

altPrzez sakrament chrztu świętego do wspólnoty kościoła zostali włączeni:
 

18 marca 2012 – 02 grudnia 2012

 

Oliwia Dulińska
Jerzy Kałuski
Zuzanna Sroka
Jakub Siekierko
Julia Staniaszek
Fabian Sasin
Lilianna Czerska
Klaudia Krupińska
Szymon Wierzba
Julia Ołdak
Laura Kucińska
Wiktoria Rosa
Sylwia Kośnik
Maksymilian Mata
Julia Stańczuk
Laura Oleksiak
Natalia Opławska
Wiktor Barbachowski
Szymon Majorowski
Filip Graczyk
Jasmin Munger
Wiktor Krysik
Przemysław Giziński
Iga Kupiec
Mikołaj Budrowski
Emilia Przesmycka
Szymon Jędrzejewski
Wiktoria Stokowska
Maja Waśniewska
Maja Roguska
Aleksandra Szcześniak
Mikołaj Szcześniak
Jan Kowalczyk
Krystian Pazikowski
Natalia Przybysz
Klaudia Mroczek
Julia Listwon
Julia Krystosiak
Oskar Żołnierzak
Maria Rozbicka
Pola Domurat
Antoni Małkiński
Aleksander Sieradzki
Dawid Piwek
Jan Niemyjski
Stanisław Turek
Maksymilian Cierlicki
Maciej Muczyński
Kinga Makowska
Zofia Murias
Weronika Gietka
Dariusz Matuszewski
Lena Trybus
Miłosz Kazanowski
Borys Mączewski
Zuzanna Rekiel
Julia Możdżonek
Oliwier Jankowski
Aleksandra Kamińska
Michał Chorzela
Alan Karaś
Franciszek Szwed
Nathan Mąka
Lena Skierkowska
Urszula Tatarek
Maria Komorowska
Borys Noga
Natalia Zabuska
Nina Rudnik
Lidia Kowalik
Rafał Rembelski
Szymon Drężek
Mikołaj Rutkowski
Alicja Gołębiewska
Patrycja Banaszek
Kacper Szcześniak
Anna Grzybowska
Radosław Rychlicki
Lena Chmielewska
Oskar Guzowicz
Maksymilian Ezman
Jakub Czeżyk
Maksymilian Zawadka
Lilia Krukowska
Hanna Wardakowska
Zuzanna Kowalska
Natalia Kupiec
Jakub Steuermark
Zofia Przybek
Kornel Kosowski
Szymon Przywoźny
Pola Andrzejewska
Sebastian Rolek
Julia Bura

16 grudnia 2011 – 16 marca 2012

 

Michał Woźniak
Jakub Kesler
Mikołaj Niegowski
Wiktoria Sobota
Daniel Czuba
Kacper Pielech
Lena Pwała
Julia Szymańska
Aleksander Orlikowski
Tymoteusz Radzki
Patrycja Kowalczyk
Magdalena Myszczuk
Helena Flisiuk
Oliwia Gasik
Wiktoria Myszczuk
Krzysztof Rosa
Lena Miakota
Julian Lasecki
Klementyna Kalinowska
Natalia Gawryś
Leon Kośnik
Julia Bartnicka
Oliwia Dulińska

 

31 marca 2011 – 16 grudnia 2011
 

Jakub Kesler
Mikołaj Niegowski
Wiktoria Sobota
Daniel Czuba
Kacper Pielech
Lena Pwała
Julia Szymańska
Aleksander Orlikowski
Tymoteusz Radzki
Patrycja Kowalczyk
Magdalena Myszczuk
Helena Flisiuk
Oliwia Gasik
Wiktoria Myszczuk
Krzysztof Rosa
Lena Miakota
Julian Lasecki
Klementyna Kalinowska
Natalia Gawryś
Leon Kośnik
Julia Bartnicka
Oliwia Dulińska

 

 

 

 

 

16 grudnia 2010 – 31 marca 2011

 

Gracjan Bohatyrowicz
Kacper Pikora
Mikołaj Cierlicki
Kamila Zdanowicz
Lena Wojciechowska
Olga Wojciechowska
Wiktoria Wyszyńska
Franciszek Wojtyński
Julia Marchewka
Piotr Kocuba
Sebastian Dąbrowsk
Julia Ryzner
Jan Rybak
Tomasz Nowiński
Michał Siemiątkowski
Krystyna Majek
Alicja Mozolewska

16 czerwca 2010 – 5 grudnia 2010
 

Martyna Dąbrowska
Oliwia Krak
Zuzanna Turoska
Mikołaj Sygulski
Natalia Pałka
Katarzyna Suwińska
Ziemowit Urbanowski
Maria Jachacz
Adam Wilczyński
Róża Smentkowska
Filip Różański
Aleksandra Dzięgielowska
Gabriela Jendrzejewska
Milena Kudła
Eugene Ryan
Wiktoria Piwek
Jan Wdowiński
Magdalena Klimek
Maks Skiwski
Karina Wiśniewska
Szymon Wąsowski
Alicja Król
Fabian Kur
Milena Pawłowska
Tomasz Kozłowski
Anna Turek
Antoni Brodzik
Adam Ryba
Ewa Kowalczyk
Maria Staszak
Julia Skonieczna
Oliwia Losz
Ada Kowalczyk
Zuzanna Murias
Jerzy Nowak
Aleksander Przasnek
Zuzanna Pakuła
Wiktoria Kowalska
Alicja Biernacka
Marcelina Krzyna
Rytel-Floryszczyk Bartosz
Maria Komorowska
Ewa Nowacka
Bartosz Parchoć
Krzysztof Wójcicki
Alan Dębski
Marta Ryngert
Przemysław Łukasiuk
Hubert Woźniak
Dominika Zaremba
Sonia Piotrowska
Anna Porowska
Maja Rusinek
Zuzanna Jabłońska
Julia Nowak
Oliwia Golec
Jakub Musiał
Laura Miętus
Michał Kaczmarczyk
Natalia Dudek
Dawid Ludwiniak
Amelia Szajkowska
Dawid Zawistowski
Aleksandra Okaczuk
Sylwia Ołdak
Lena Majewska
Amelia Olszańska

 

1 kwietnia 2010 – 16 czerwiec 2010

 

Patrycja Grabowska
Maja Strauch
Kacper Malinowski
Emil Błoński
Lena Górska
Olaf Górski
Wiktoria Birek
Oliwier Suchenek
Dawid Szulich
Oliwia Lech
Natalia Lech
Damian Król
Patryk Gasik
Kacper Rusztecki
Małgorzata Matera
Maciej Szyncel
Mateusz Lipski
Roksana Andrysiak
Jagoda Wolska-Rzewuska
Piotr Surdyn
Oskar Groc
Katarzyna Zawadzka
Kamila Grygoruk
Gracjan Polak
Adam Sasin
Róża Reniewicz
Oliwia Wyszomierska
Bartłomiej Rolek
Weronika Oleksiak
Lena Rorbach
Norbert Kosicki
Maria Brogosz
Wiktor Pietrzak
Alicja Gajewska

 

1 grudnia 2008 – 28 lutego 2009

 

Natalia Stryjek
Agata Bartkiewicz
Zuzanna Różańska
Adam Ząbek
Michał Rudnik
Zofia Kur
Adrian Seremak
Mikołaj Kudelski
Karol Wronka
Filip Gąsiorowski
Matylda Trzcińska
Hanna Lichosik
Krzysztof Kolczyński
Szymon Andrzejewski
Jakub Adamski
Jan Pura – Borowski
Eliza Gołaszewska
Aleksander Kazubek
Grzegorz Majek
Szymon Kołodziejczuk
Jan Materka
Igor Skwira
Wiktor Ślusarczyk

 

1 września 2008 – 30 listopada 2008

 

Barbara Warmijak
Jacek Kozłowski
Maja Zych
Igor Szymański
Marcel Miakota
Patrycja Czołoszyńska
Patryk Bergiel
Jakub Bergiel
Jerzy Zientek
Matylda Ludwiniak
Adrianna Zięcina
Patryk Świerczyński
Oscar Boński
Laura Kolbowska
Jagoda Wojdyna
Sonia Dądalska
Edyta Kruk
Iwona Dudek
Małgorzata Talecka
Leo Matzke
Patryk Mazurkiewicz
Dawid Komorowski
Gabriela Borkowska
Julia Piwek

1 czerwca 2008 – 31 sierpnia 2008

 

Maria Traczyk
Patrycja Modzelewska
Natalia Gronkiewicz
Daria Lasocka
Blanka Marchlik
Julia Łoń
Mateusz Małachowski
Paweł Smolarek
Natalia Sobczyńska
Grzegorz Ołdak
Weronika Ołdak
Bartosz Pajewski
Patryk Nejman
Bartosz Kowalski
Katarzyna Tomkiewicz
Weronika Matera
Zuzanna Bielińska
Szymon Przybysz
Bartosz Marchalak
Wiktoria Spruch
Jakub Szyncel
Bartosz Król
Szymon Pyrka
Julia Baranowska
Damian Winiarek
Katarzyna Baranowska
Julia Frączek
Magdalena Zbrzeźniak
Julia Zasłonka
Marcin Ogórek
Aleksandra Augustyniak

Nabożeństwo majowe i czerwcowe godz. 17:30

Różaniec – godz. 16:30 (dla dzieci w: poniedziałek, wtorek, środa), godz. 17:15 (młodzież i dorośli)

Droga Krzyżowa – piątek godz. 16:30 (dzieci), godz. 17:15 (młodzież i dorośli)

Gorzkie Żale – w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17:15

Nabożeństwo fatimskie – każdego 13 dnia miesiąca o godz. 17:15

Nabożeństwo ku czci Miłosierdzia Bożego – każda I niedziela miesiąca o
godz. 17:30

Adoracja Najświętszego Sakramentu:

 • Cotygodniowa Adoracja wtorkowa od godz. 17.00 do 18.00.
 • przez Wspólnotę dla Intronizacji Najświętszego Serca Jezusowego – każdy czwartek miesiąca od godz. 17:00
 • W każdy pierwszy czwartek miesiąca zapraszamy do prywatnej, cichej Adoracji Najświętszego Sakramentu od godz. 19.00 do godz. 21.00. Adorację zakończymy odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego.
 • Prowadzona przez Legion Maryi – każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz. od 15.00 do 17:00
 • Pierwsza środa miesiąca – od 21.00 do 22:00 z modlitwą uwielbienia za dar małżeństwa – Domowy Kościół (poza wakacjami)
 • Ostatnie niedziele miesiąca od 19.00 do 21:00 z modlitwą uwielbienia i o uzdrowienie

Apostolstwo Dobrej Śmierci – ostatni czwartek miesiąca od godz. 16:00

Msza Święta z modlitwą o małżeństwa w parafii – pierwsze środy miesiąca dolny kościół godz. 20:30 (poza wakacjami)

Uwielbienie Jezusa z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie – ostatnie niedziele miesiąca po Mszy Św. na godz. 18:00 (poza wakacjami).